Jan Sobota 80

připomínka nedožitého jubilea

Ivana Vyhnalová

Městská knihovna v Lokti pořádá výstavu na počest nedožitých osmdesátin Jana Soboty.

Narodil se 1.3. 1939 v Hromnici u Plzně a vyučil se v Plzni u Karla Šilingera, současně absolvoval Školu uměleckých řemesel. Roku 1982 emigroval do Švýcarska a po dvou letech zakotvila rodina v USA, kde bylo Janovi nabídnuto místo ředitele konzervátorské laboratoře a knihařského atelieru v Bridwellově knihovně na Jižní metodistické univerzitě v Dallasu.
V roce 1996 se vrací zpět do Čech jeho manželka Jarmila a spolu s kamarádkou Janou Přibíkovou zakládají Společenstvo českých knihařů. To se podařilo v roce 1997. V tomto roce se vrací na trvalo i Jan Sobota a je zvolen prvním předsedou nově založené organizace.

Díky jeho kontaktům se zahraničními knihaři přednášejí na seminářích a workshopech Společenstva mnohé osobnosti a špičky světového knihařství. Zprostředkovává českým knihařům zahraniční semináře, účast na výstavách v zahraničí, pořádají ve svém ateliéru v Lokti, kde s manželkou žijí, knihařské kurzy. Při tom všem stále publikuje odborné články s knihařskou a restaurátorskou tématikou, věnuje se vlastní umělecké knižní vazbě,  restaurování a konzervování písemných památek, je jedním z průkopníků inovativních technologických postupů. Mnoho knihařů dnes používá výsledek jeho experimentů s technologií knižní vazby – vazbu se zdvojenými nebo ztrojenými deskami. Snaží se podporovat své přátele i začínající knihaře svou účastí na vernisážích jejich výstav i ochotou vždy poskytnout radu nebo odbornou pomoc, což vůbec není samozřejmostí.

S manželkou založili unikátní Muzeum knižní vazby v Lokti, kam díky nim věnovalo vazby mnoho našich i zahraničních knihařů. Jeho cílem bylo zpopularizovat obor a zvýšit úroveň českého knihařství. Jeho vazby jsou zastoupeny v desítkách veřejných a soukromých sbírkách v ČR, USA, Švýcarsku, Anglii,…

Na vernisáž, která se koná 5.3.v 17 hodin v Městské knihovně v Lokti jste všichni srdečně zváni. Budete mít možnost zavzpomínat na jedinečnou osobnost, pokochat se jeho vazbami i vazbami jeho přátel, které svým životem ovlivnil.

Foto v hlavičce: Jan Sobota během prezentace, Foto Piotr Gorus, 2011 seminář Žďár nad Sázavou