Výroční členská schůze SČK

oznámení o konání

Marek Staša

KDY, KDE:

22.6.2018 od 15 hodin v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě

PROGRAM:

prezence, stanovení orgánů schůze, hlasování o programu (ST)
    zpráva o činnosti 2017 (ST)
    zpráva o hospodaření 2017 (KU)
    zpráva kontrolní komise (TO)
    návrh plánu činnosti 2019/2020 (ST)
    hospodářský výhled na 2019 (ST,KU)

    různé
        Knihařský občasník, web
        pravidla TUKV
        služby v SČK, nový hospodář, noví členové