Výsledky žákovské soutěže v knižní vazbě 2017

Marek Staša


Ze zprávy o porotě ze dne 23.6.2017

Odoo CMS- Ukázka floating obrázku
Členové poroty - Jiří Fogl, Hedvika Kružíková za knihařství Hloch, Vladimíra Kubíčková, Pavla Lukasová, Marek Staša

(přítomen i pan Hloch jako host) - anonymně posoudili 23 prací studentů knihařských oborů ze tří škol podle 3 kritérií s následujícími vahami:


a) funkčnost knihy podle norem, přesnost provedení zavěšované vazby 50%

b) technické řemeslné zvládnutí výzdoby 30%

c) design výzdoby desek 20%

Porota rozhodla o udělení cen takto:

1) První tři ceny udělit autorům nejlepších prací, pokud splnili zadání soutěže.

První místo: Anna Mária Juhásová

Druhé místo: Gailová Viktorie

Třetí místo: Polenová Anna

všechny ze SPŠG Praha


2) Ze zbylých prací vybrat jednu výjimečnou z každé školy a ocenit ji čestným uznáním.

Čestná uznání získávají:

Kolenatá Anna, SPŠG Praha

Aubrecht Michal, SŠ a MŠ Aloyse Klaara

Matyášová Hedvika, SOU Lanškroun


3) Celkem se udílí 6 cen. Tradičně se na cenách podílí sponzorsky firma OPUS Praha, s.r.o. a Společenstvo SČK.

Věcné ceny a diplomy, které si žáci nevyzvedli na vernisáži v Kyjově, budou doručeny do škol.GRATULUJEME