Výzva do řad mistrů knihařů

vazba knihy Babička

Marta Zemanová

Příští rok 2020 bude v kulturní sféře hodně zaměřen na 200. výročí narození Boženy Němcové.

Jsem dlouholetou sběratelkou Babiček – tato kniha vyšla od r. 1855 už v téměř čtyřech stech českých a ve 132 cizojazyčných vydáních – mám jich 305, a každé další získané vydání je velkým vítězstvím.

Rozhodla jsem se vydat k tomu nadcházejícímu výročí svoji Babičku – vlastním nákladem, s novými dosud nevídanými ilustracemi, a ještě s něčím navíc. Jednak proto, že toho o té skutečné babičce a také o dlouhé řadě dosud vydaných Babiček hodně vím, a jednak proto, že ta skutečná babička bude mít dokonce 250. výročí, neboť se narodila v roce 1770. – Když jsem se o svém plánu zmínila u mého blízkého knihaře pana Karla Havlíka v Mníšku pod Brdy, kam občas nosím své knižní poklady, nabádal mě, abych oslovila aspoň desítku našich mistrů knihařů a požádala je o uměleckou vazbu nového „jubilejního“ vydání Babičky.  Kniha bude ilustrována MgA. Slávkou Štrbovou a text klasické novely bude doplněn úvahou  Jaká byla skutečná babička Boženy Němcové?,  kde představím výsledek své několikaleté badatelské práce.

Kniha vyjde v Nakladatelství ČL v Domažlicích v závěru tohoto roku s vročením 2020. Předpokládám náklad minim. 500 výtisků, z toho 250 číslovaných. Na vydání knihy budou navazovat výstavy zajímavých vydání  Babiček a také přednášky na téma osudů skutečné babičky a dalších postav knihy; zatím je domluveno v Praze, Dobřichovicích, Kutné Hoře, Domažlicích, Jablonci n.N., Táboře… uvažuji také o účasti na Světě knihy 2020 v Praze.

Páni mistři knihařští, nabízím vám účast na tomto jedinečném projektu. Budu věřit, že to klapne – vždyť Babička si to zaslouží: dokonce se jeden člen z jejího rodu knihařem vyučil.

Pokud dojde k naší spolupráci, počítám s tím, že tyto umělecké vazby poskytnu formou výstavky pro knihařský seminář SČK v červnu 2020 v Uherském Brodě.

V případě zájmu mne prosím kontaktujte co nejdříve.


Marta Zemanová, členka Klubu sběratelů kuriozit Praha

  • tel. 604 219 658

  • marta.zemanova@centrum.cz