Žákovská soutěž 2018

Vyhlášení pravidel

Marek Staša

Dne 27. 1. 2018


Podmínky soutěže:

 • Odoo CMS- Ukázka floating obrázku

  Účastnit soutěže se mohou studenti knihařského řemesla všech vzdělávacích stupňů, přihlásit se může i jednotlivý uchazeč, neprofesionál

 • Předmětem tohoto ročníku soutěže je "Deník" - vazba prázdného knižního kompletu, V8 s celopapírovým pokryvem. Účastník soutěže si ručně naskládá 10-20 složek po 16 stranách z bílého ofsetového nebo krémového nenatíraného papíru o gramáži 100 - 120 gr/m2 (160 - 320 stran). Formát strany po ořezu je A5. Knižní komplet bude opatřen vhodnými předsádkami. Pokryv bude papírový, zdobení není povinné, ale možné. Je povinný alespoň jednoslovný titul na hřbetě. Technika zdobení není předepsána, ovšem nesmí plasticky vystupovat z plochy pokryvu. Vazba musí mít alespoň ochranné kartonové pouzdro.

 • Je stanoven přihlašovací poplatek ve výši 100,- Kč/účastníka, který škola za všechny žáky hromadně poukáže na účet SČK. Tento poplatek je určen na režii spojenou s organizací a prezentací soutěže.

 • Hotové knihy budou bezpečně chráněny před poškozením a zaslány k hodnocení s datem odeslání nejpozději 25. května 2018.

 • Porota dne 1.6. 2018 bude složena z knihařů členů SČK a zástupců firmy OPUS, která soutěž finančně podporuje.

 • Při hodnocení vazby bude brán zřetel na technologicky správné a funkční provedení, výběr materiálů, výtvarné pojetí.

 • Soutěžní knihy budou vystaveny během členské výstavy SČK v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě, vernisáž se koná v pátek 22.6.2018 a výstava potrvá cca jeden měsíc. Po jejím skončení obdrží účastníci knihu zpět. Oceněné knihy se mohou stát majetkem firmy OPUS.

 • Vyhlášení výsledků proběhne v rámci vernisáže výstavy. Všichni soutěžící jsou srdečně zváni.

 • Ocenění žáci získají kromě knihy a věcných cen plně uhrazenou účast na odborném knihařském semináři v Jihlavě a příspěvek na ubytování. Hradí si stravné. Informace o programu a organizaci semináře budou zveřejněny do konce února 2018 na www.knihari.cz

 • Během semináře bude prostor své knihy vzájemně prezentovat a konzultovat s kolegy.

 • E-mailové přihlášení do 28.2. 2018 provede škola na adresu vladkakubickova@gmail.com

 • Přihláška obsahuje: příjmení, jméno, datum narození, obor, škola, učitel, e-mail, telefon.

 • Poplatek zašlete při přihlášení na účet SČK, var. symbol = IČ školy, text „knihařská soutěž“,
  č.účtu:19-8182980287/0100

 • Odoo CMS- Ukázka floating obrázku

  Poštovní adresa pro zaslání vazeb do 25.5.2018:

Státní okresní archiv Jihlava

Soutěž žáků v knižní vazbě 2018 

Marie Benešová

Fritzova 19 

586 01 Jihlava