Žákovská soutěž 2020

Vyhlášení pravidel

Marie Benešová

Dne 30.1.2020 byla do škol středního a vysokého stupně zaslána pozvánka do letošní žákovské soutěže

Odoo CMS- Ukázka floating obrázku

Podmínky soutěže:

 • Účastnit soutěže se mohou studenti knihařského řemesla všech vzdělávacích stupňů
  přihlásit se může i jednotlivý uchazeč, neprofesionál.

 • Předmětem tohoto ročníku soutěže je vytištěný knižní blok ve složkách s názvem „Jak se dělá kancionál“ od Dalibora Nesnídala. Typ vazby není specifikován, pouze potahový materiál, kterým může být jakýkoliv papír neomezeně upravený či zušlechtěný. Vazba musí mít ochranné pouzdro

 • Porota zasedne dne 3.6. 2020. Bude složena z knihařů členů SČK, zástupců Muzea J.A.Komenského z Uherského Brodu a zástupců firmy OPUS, která soutěž finančně podporuje. Při hodnocení vazby bude brán zřetel na technologicky správné a funkční provedení, výběr materiálů, výtvarné pojetí.

 • Vyhlášení výsledků proběhne v rámci vernisáže výstavy 19.6. v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Všichni soutěžící i pedagogové jsou srdečně zváni.

 • Soutěžní knihy budou vystaveny během členské výstavy SČK v Muzeu J.A.Komenského v Uherského Brodu, vernisáž se koná v pátek 19.6.2020 a výstava potrvá cca jeden měsíc. Po jejím skončení obdrží účastníci knihu zpět. Oceněné knihy se stávají majetkem firmy OPUS. V případě omezeného výstavního prostoru si organizátoři vyhrazují právo vystavit pouze výběr z každé zúčastněné školy.

 • Ocenění žáci kromě knihy a věcných cen získají plně uhrazenou účast na odborném knihařském semináři v Uherském Brodě a příspěvek na ubytování. Stravu se hradí sami.
  Informace o programu a organizaci semináře budou zveřejněny do konce února 2020 na www.knihari.cz

Přihlášení do 31.3. 2020:

 • E-mailové přihlášení provede škola za všechny zúčastněné žáky u Marie Benešové na adrese info@restaurovaniknih.cz

 • Přihláška obsahuje: příjmení a jméno soutěžícího, datum narození, obor, škola, učitel, e-mail, telefon.

 • Je stanoven přihlašovací poplatek ve výši 100,- Kč/účastníka, který škola za všechny žáky hromadně poukáže na účet SČK. Tento poplatek je určen na režii spojenou s organizací a prezentací soutěže. Poplatek zašlete při přihlášení na účet SČK č.:19-8182980287/0100, do zprávy pro příjemce uveďte: název školy žákovská soutěž

 • Na základě přihlášek obdržíte do školy poštou potřebný počet knižních kompletů ke svázání.

Zaslání knih do 22.5.2020:

 • Poštovní adresa pro zaslání vazeb:
  K rukám Pavly Lukasové
  Moravský zemský archiv v Brně
  Palachovo náměstí 723/1 625 00 Brno

Vzhledem k mimořádnému průběhu školního roku byl letošní ročník žákovské soutěže zrušen!!