Nová rada SČK

pro období 2017-2020

Marek Staša

Během valné hromady dne 22.9.2017 ve Skaláku u Kyjova byla zvolena nová rada ve složení:

Vladimíra Kubíčková, Marie Benešová, Pavla Lukasová, Jitka Neoralová, Marek Staša

Na své první schůzi rada zvolila předsedou SČK Marka Stašu.

Funkční období této rady končí na semináři 2020, kde na valné hromadě proběhnou volby nové rady.