Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín

11.09.2019 17:0006.10.2019 18:00 (Europe/Prague)

Loket, Česko


Ateliér Grafický design (AGD) je jedním z jedenácti ateliérů Fakulty multimediálních komunikaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Grafický design je obor, který vyžaduje od studujících přirozený výtvarný talent, všeobecný kulturní přehled, počítačovou gramotnost, notnou dávku znalostí, úsilí, píle a mnoho hodin strávených při tvorbě řešení grafického designu a jeho aplikací. Talent, řemeslná dovednost, typografie, kaligrafie, kresba, kreativita, počítačová gramotnost, oborový přehled, všeobecné znalosti, ale také mezioborové přesahy, sledování soudobých trendů - to je krátký výčet cílů výuky v oboru. Neméně důležitou součástí výuky jsou také ukázky velmi úspěšné spolupráce s praxí, která je pro ateliér zcela přirozenou aktivitou a mezioborové spolupráce v rámci fakulty. Ateliér se pravidelně podílí na spolupráci s humanitárními organizacemi, zúčastňuje se soutěží a výstav. Má významné úspěchy i na mezinárodní scéně a skoro 100 % uplatnění absolventů AGD v reálné praxi. Kniha je jednou s činností, kterou studenti tvoří během studia. Často si ji vyberou jako závěrečnou bakalářskou či magisterskou práci. Dokazují tím, že kniha je mnohdy vyvrcholením jejich studia. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!

Kde (kliknutím otevřete Google mapu)

Městská knihovna Loket
T. G. Masaryka 1/69
    357 33 Loket
    Česko
+420 352 684 229
knihovna@mkloket.cz

Kdy

Od 11.09.2019 17:00
Do 06.10.2019 18:00

Organizátor

Městská knihovna Loket, Vladimír Kalný
+420 352684229
kniznivazba@mkloket.cz

Sociální sítě a informace o aktivitě