Expozice knižní vazby v knihovně v Lokti

01.08.2008 00:0001.01.2030 00:00 (Europe/Prague)

Loket, Česko


   U zrodu muzea stáli na konci 90. let 20. století přední umělečtí knihaři a významní loketští občané, Jan a Jarmila Sobotovi. Díky jejich popularitě mezi českými knihaři i sběrateli a osobnímu přátelství s mnoha světově proslulými knihaři získalo muzeum velkou většinu exponátů formou darů.
   Město Loket slavnostně otevřelo Muzeum umělecké knižní vazby v roce 2001 stálou expozicí v Černé věži. Ve třetím roce svého trvání se Muzeum knižní vazby přestěhovalo z Černé věže blíže i níže k návštěvníkům do krásných prostor v přízemí raně barokní loketské radnice a v srpnu 2008 bylo zařazeno pod správu Městské knihovny v Lokti jako Expozice umělecké knižní vazby.
   Sbírka se mezitím rozrostla o řadu nových exponátů. Cíl zakladatelů muzea – mít alespoň jednu vazbu od každého významného českého knihaře 20. století – však zdaleka není dosažen. Získávání vazeb již nežijících knihařů je obtížné a nákladné. Přesto se muzeu podařilo do svých sbírek získat vzácné vazby od třiceti z nich.
   Daří se rozšiřovat sbírku současných českých uměleckých knihařů. K nejnovějším akvizicím patří díla manželské dvojice Miroslavy a Lubomíra Krupkových, Františka Josefa Koudelky, Jany Trnkové, Jiřiny Musilové, Jiřího Kožíška a dalších.
   Součástí expozice je dobová knihařská dílna představující funkční nástroje a nářadí používané při výrobě knižní vazby.

   Expozice tvoří čtyři hlavní části:

   1. Knižní vazba v proměnách věků,
    do které spadají obrazové panely a historické vazby do konce 19. století. Většinu historických knih restauroval Jan Sobota a jeho žáci.

   2. Zpět do pověstí aneb Bylo nebylo,
    ve které se vracíme do dávných dob, kde fantazie nezná meze. Faksimile dobových knih a knižní objekty vyrobili Jan Sobota a Dalibor Nesnídal.

   3. Knižní vazby 19. - 21. století,
    ve které jsou shromážděny ukázky uměleckých a nakladatelských vazeb předních knihařů tohoto období (Helena Klinderová, Dalibor Nesnídal, J. H. Kocman, Jan Činčera, Karel Jílek, Josef Váchal, Antonín Jelínek, tři generace knihařů Hodných, nakladatelství Knihař, Moderní revue a další).

   4. Vybavení dílny uměleckého knihaře
    s funkčními stroji a nástroji, které užívali knihaři a knihtiskaři v 19. a 20. století.

   V majetku expozice je též sbírka děl renomovaných světových knihařů (Philip Smith, Werner Kießig, Terry Buckley, Pamela Moore, Edgar Claes, Cris Clair Takacs, Jane Drinkwater, Jean de Gonet, Tini Mirua, Midori Cockram, Jaroslav Kostyuk, Monique Lallier, Jan Vrtílek, Judith Thompson, David J. Lawrence, Pamela Leutz a další).
   Expozice umělecké knižní vazby dále pořádá temporální výstavy orientované na českou uměleckou knižní vazbu, knižní kulturu, typografii a umělce z Karlovarského kraje. Několikrát do roka také vystavujeme tematicky nebo geograficky orientované průřezy sbírkami Expozice (Světová umělecká knižní vazba, Miniatury, Historické knižní vazby a podobně).
   Město Loket a Městská knihovna Loket děkují všem dárcům a tvůrcům, bez jejichž přičinění a práce by tato ve světě ojedinělá expozice umělecké knižní vazby nemohla vzniknout.

   Otevírací doba:
   pondělí                     10.00 – 17.00
   úterý až čtvrtek        12.00 – 17.00
   pátek                           zavřeno
   sobota, neděle         10.00 – 12.00     13.00 – 17.00

   Odoo CMS - koncept

   Dalibor Nesnídal - Orbis pictus

                         Kde (kliknutím otevřete Google mapu)

                         Město Loket
                         T. G. Masaryka 1/69
                             357 33 Loket
                             Česko
                         +420 352 684 229
                         detske@mkloket.cz

                         Kdy

                         Od 01.08.2008 00:00
                         Do 01.01.2030 00:00

                         Organizátor

                         Město Loket
                         +420 352 684 229
                         detske@mkloket.cz

                         Sociální sítě a informace o aktivitě