XXIV. seminář Společenstva českých knihařů

Komenský lidstvu

Komentovaná prohlídka provede návštěvníky stálou expozicí Komenský lidstvu, která byla pod záštitou UNESCO slavnostně otevřena 28. 3. 1992 za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla. Po krátkém úvodu, který seznamuje s historií muzea a města Uherský Brod, se již podrobně seznámíme s renesanční osobností Jana Amose Komenského.

Exkluzivně pro účastníky semináře se expozice doplní také o několik starých tisků Komenského, které má muzeum ve svých sbírkách, a průvodkyně Vás seznámí zejména s přelomovou učebnicí Orbis pictus. Rozsah prohlídky: 60 minut.

Magdaléna Ďurďová

(*1975)

se vyučila knižní vazbě v letech 1994-1997 pod vedením Jana Perůtky v Uherském Hradišti. Od roku 2016 pracuje v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jako knihovnice a kurátorka starých tisků. V roce 2017 rozšířila historickou sbírku také o bibliofilie a uměleckou knižní vazbu Komenského tisků.

Praktické Informace

Datum
08.10.2020 17:30
Délka
1 hodina
Umístění
Přednáškový sál