XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

Kapitálek Alla Greca

Vazba "Alla Greca" vychází z původní byzantské vazby, která je doplněná o typologické prvky západních knižních vazeb. Byla oblíbená u humanistů od druhé poloviny 15. století zejména v Itálii a Francii. Vyznačuje se poměrně složitým zdobeným kapitálkem, který je šit ve dvou fázích. Jádro kapitálku je nejprve přišito středem každé složky k hlavě a patě knižního bloku s přesahy na desky. Tyto přesahy jsou rovněž přišity k horní respektive dolní hraně desek, což připomíná výchozí byzantskou vazbu neboli řecký kapitálek. Jádro je v druhé fázi doplněno o slabší druhé jádro. Obě jsou následně barevnými nitěmi vyšívané do vertikálních pruhů nebo klikatkového vzoru.

Marie Benešová


Marie Benešová pracuje jako restaurátor ve Státním okresním archivu Jihlava,  pobočce Moravského zemského archivu v Brně. Členem SČK je od roku 2004, kdy studovala Střední průmyslovou školu grafickou Hellichovu v Praze. Od té doby se věnuje i umělecké knižní vazbě. Díky práci s historickými vazbami využívá jejich prvky i ve své tvorbě.

Praktické Informace

Datum
09.10.2020 09:00
Délka
1 hodina
Umístění
Přednáškový sál