XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

Slepotisková výzdoba knižních vazeb: vývoj a technologie výroby

Přednáška se bude zabývat slepotiskem, jakožto výzdobnou technikou usňových knižních vazeb užívanou s oblibou již po staletí. Snahou bude nastínit podstatu této techniky, způsob jejího provedení, historický vývoj i chemicko-technologické aspekty. Značná část přednášky bude věnována materiálům a nástrojům používaným pro tvorbu slepotiskové výzdoby.


Martina Zychová


BcA. Martina Zychová

Jsem absolventkou Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování. V roce 2017 jsem dokončila bakalářské studium v ateliéru Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů a roku 2019 magisterské studium v ateliéru Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách. Během studia jsem začala pracovat jako asistentka v ateliéru Restaurování uměleckých děl na papíru na Fakultě restaurování, kde působím dodnes.

Praktické Informace

Datum
09.10.2020 14:30
Délka
35 minut
Umístění
Přednáškový sál