XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

08.10.2020 14:0010.10.2020 22:00 (Europe/Prague)

Uherský Brod, Česko

Kapitálek Alla Greca

 • 09.10.2020 09:00
 • Přednáškový sál

Vazba "Alla Greca" vychází z původní byzantské vazby, která je doplněná o typologické prvky západních knižních vazeb. Byla oblíbená u humanistů od druhé poloviny 15. století zejména v Itálii a Francii. Vyznačuje se poměrně složitým zdobeným kapitálkem, který je šit ve dvou fázích. Jádro kapitálku je nejprve přišito středem každé složky k hlavě a patě knižního bloku s přesahy na desky. Tyto přesahy jsou rovněž přišity k horní respektive dolní hraně desek, což připomíná výchozí byzantskou vazbu ne...

Historie, typologie a proces výroby sáčkové vazby

 • 09.10.2020 11:30
 • Přednáškový sál

První část přednášky bude zaměřena na historii a typologii sáčkových vazeb. Pro ilustraci budou využity fotografie dochovaných vazeb a dobové znázornění na malbách a v sochařství. Druhá část prezentace bude sestávat ze seznámení s procesem výroby makety gotické sáčkové vazby. Popsán bude postup vyhotovení knižního bloku, příprava desek, obšívání kapitálku stehem „rybí kost“, pokrývání vazby, výroba usňového uzlu a zpracování a nasazení kovových prvků (puklice, háčkové spony s průřezovou zác...

Transfer zlacení z velmi poškozené usně

 • 09.10.2020 14:00
 • Přednáškový sál

Bude představen postup, jak z velmi poškozené usně, typické pro staré slovníky, přenést použitou vrstvu zlatící fólie na novou usní potažený hřbet knihy. Nepřenese se plastičnost vzoru, ale pouze fólie samotná, výsledek tedy má limity. K transferu se používá Beva film, japonský papír, teplo, lepidlo a benzín. ...

Slepotisková výzdoba knižních vazeb: vývoj a technologie výroby

 • 09.10.2020 14:30
 • Přednáškový sál

Přednáška se bude zabývat slepotiskem, jakožto výzdobnou technikou usňových knižních vazeb užívanou s oblibou již po staletí. Snahou bude nastínit podstatu této techniky, způsob jejího provedení, historický vývoj i chemicko-technologické aspekty. Značná část přednášky bude věnována materiálům a nástrojům používaným pro tvorbu slepotiskové výzdoby. ...

Dos Rapporté podle Benjamina Elbela

 • 10.10.2020 12:30
 • Přednáškový sál

Prezentace bude pojednávat o vazbě vyvinuté knihařem Benjaminem Elbelem nazývané Dos Rapporté a o jejích různých formách. V prezentaci bude také stručně představena známější  "sewn boards binding“ Garryho Frosta, ze které Elbel při své tvorbě vycházel, popsána bude technologická stránka těchto vazeb. Zmíněna bude i další Elbelova oborová činnost, například projekt Book Binding Out of the Box, který se zaměřuje na technologickou konstrukci knih a hledá nové možnosti a inovace knižní vazby v 21. s...

Výroba a aplikace adhezivních japanových fólií

 • 10.10.2020 14:30
 • Přednáškový sál

Adhezivní fólie z japonského papíru jsou praktickou alternativou ke klasickým opravám trhlin papíru, ale také povrchových poškození potahových materiálů včetně usně. Výroba folií není časově náročná ani není potřeba speciální vybavení. Aplikace je snadná, pouze se etanolem zaktivuje lepicí vrstva a přiloží na defekt. Oprava folií je vhodná, když není dostatek času na sušení a lisování opravy, když hrozí vznik nevzhledné skvrny při použití tekutého lepidla i na opravy špatně dostupných míst. Své ...

Český misál 2015

 • 10.10.2020 15:15
 • Přednáškový sál

Převazba a opravy Českého misálu z reedice 2015 jsou zakázky, které se u nás opakují. Jde zejména o poškození kloubu, zborcení původně oblého bloku, utržení desek a poškození listovacích záložek. K opravě této denně používané liturgické knihy přistupujeme s požadavkem pevnosti a trvanlivosti, a to při zachování původního střízlivého grafického návrhu desek. Vzhledem k velké hmotnosti knihy totiž nestačí výměna desek nebo nové zavěšení vypadlého bloku do původních desek. V příspěvku chceme ukázat...

Faksimile graduálu z druhé poloviny 16. století.

 • 10.10.2020 17:00
 • Přednáškový sál

Přednáška se bude zabývat výrobou Litomyšlskéího graduálu z roku 1563. Formou fotografií bude prezentován technologický postup výroby a patinování. Po přednášce bude možnost si prohlédnout na živo fyzickou faximili. ...