XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

08.10.2020 14:0010.10.2020 22:00 (Europe/Prague)

Uherský Brod, Česko

Výroční schůze SČK 2020

  • 10.10.2020 08:30
  • Přednáškový sál

Program výroční schůze Zahájení, volba orgánů schůze, kontrola usnášeníschopnosti Zpráva o činnosti za období 2019/2020 Zpráva o hospodaření 2019, úprava rozpočtu 2020 Zpráva kontrolní komise Volba členů rady SČK pro tříleté období 2020-2023 Cenová strategie SČK 2021 (členství, účast na událostech, atd.) Plán činnosti Diskuse Ve smyslu našich stanov je žádoucí plná a aktivní účast všech členů. Aby mohla proběhnout náležitá diskuse, která bude završena přijetím usnesení VH, je členské schůzi vyhr...