XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

Transfer zlacení z velmi poškozené usně

Bude představen postup, jak z velmi poškozené usně, typické pro staré slovníky, přenést použitou vrstvu zlatící fólie na novou usní potažený hřbet knihy. Nepřenese se plastičnost vzoru, ale pouze fólie samotná, výsledek tedy má limity. K transferu se používá Beva film, japonský papír, teplo, lepidlo a benzín. 

Tereza Kašťáková

Pracuji jako restaurátorka knih a papíru. Mám zkušenosti z Městské knihovny v Praze, Archivu bezpečnostních složek, Moravského zemského archivu, Národního technického muzea a Národní knihovny, kde jsem spolupracovala na národním projektu Péče o novodobé fondy. Ve své restaurátorské praxi se soustředím převážně na novodobé knižní vazby (po roce 1800) a papírové podložky.

Praktické Informace

Datum
09.10.2020 14:00
Délka
20 minut
Umístění
Přednáškový sál