XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

Vernisáž výstavy Knižní vazba 2020

Letošní pravidelná výstava rukodělných knižních vazeb konaná v rámci XXIV. odborného semináře obsahuje jednak nové práce knihařů, členů SČK a hostů, jednak prezentuje soutěžní práce studentů knihařství v rámci Žákovské soutěže 2020. Vzhledem k 200. výročí narození Boženy Němcové bude součástí výstavy i kolekce 45 vazeb vydání knihy Babička, které zhotovili knihaři v rámci akce pořádané sběratelkou Martou Zemanovou.

Praktické Informace

Datum
09.10.2020 17:00
Délka
2 hodiny
Umístění