XXIV. seminář Společenstva českých knihařů-zrušen

Výroční schůze SČK 2020

Program výroční schůze

  1. Zahájení, volba orgánů schůze, kontrola usnášeníschopnosti

  2. Zpráva o činnosti za období 2019/2020

  3. Zpráva o hospodaření 2019, úprava rozpočtu 2020

  4. Zpráva kontrolní komise

  5. Volba členů rady SČK pro tříleté období 2020-2023

  6. Cenová strategie SČK 2021 (členství, účast na událostech, atd.)

  7. Plán činnosti

  8. Diskuse

Ve smyslu našich stanov je žádoucí plná a aktivní účast všech členů. Aby mohla proběhnout náležitá diskuse, která bude završena přijetím usnesení VH, je členské schůzi vyhrazen delší čas.

Praktické Informace

Datum
10.10.2020 08:30
Délka
2 hodiny 30 minut
Umístění
Přednáškový sál