Ze života knih a knížek

17.11.2019 00:0013.04.2020 00:00 (Europe/Prague)

Praha-Vinoř,


Výstava odkrývá taje a umění knihařského řemesla, které se po staletí podílelo na zachování a zpřístupnění vědění. Rozhodující roli přitom sehrál vynález knihtisku. Tato výstava klade důraz na vývoj tisku v českých zemích od počátku až do 19. století a zaměřuje se na vybrané pražské tiskaře a tiskárny. Část výstavy patří knižním vazbám, technikám zdobení knižních desek či řemeslu knihvazače a ozdobníka, a to včetně nástrojů, materiálů a pomůcek, které k práci potřebovali. Menší část se pak věnuje krásně zdobeným modlitebním knížkám a těm, které souvisely s mnoha dalšími řemesly – knížkám vandrovním, bez nichž se neobešli vandrující tovaryši.Dobrý způsob, jak zaujmout čtenáře, je vyprávět příběh. Všechno, co chcete napsat, lze napsat jako příběh. 

V pěti výstavních sálech jsou prezentovány autentické předměty knižní i neknižní povahy ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. Interaktivní písařská a knihařská dílna, které výstavu doplňují, nabízí možnost vyzkoušet si práci písaře a řemeslo tiskaře či knihvazače anebo se můžete pokusit správně určit materiály, na které se v minulosti psávalo.

V rámci výstavy je realizována celá řada doprovodných programů – výtvarných dílen i komentovaných prohlídek, včetně výukových programů pro školy. 

Podrobné informace o doprovodném programu najdete na webu organizátora - Muzea hl. města Prahy

Kde (kliknutím otevřete Google mapu)

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
    Praha-Vinoř 190 17

Kdy

Od 17.11.2019 00:00
Do 13.04.2020 00:00

Organizátor

Muzeum hl. města Prahy

Sociální sítě a informace o aktivitě