Vzdělávací semináře

knihařská technologie, historie a restaurování, estetika...

Každé léto pořádáme setkání s přednáškami a workshopy na téma vazby knih. Zváni jsou profesionálové, amatéři i hosté. Lektoři i účastníci z tuzemska i zahraničí zde získají nové zkušeností, nakoupí materiál a nástroje, navštíví členskou výstavu a zažijí příjemné večery s přáteli.

(Obr.: ze semináře v Západočeském muzeu v Plzni, 2013)

Lidé

Fotografie z našich akcí

Knihy

Fotografie z našich akcí