Arnošt Juránek

Dolní Lipka 7
    56169 Králíky
    Česko
+420 778 750 032
kniharstvi.lipka@seznam.cz