Společenstvo českých knihařů

od roku 1997

Odoo blok 'obrázek s textem'

Lidé kolem knižní vazbyZ iniciativy uměleckých knihařů Jana a Jarmily Sobotových z Lokte a Jany Přibíkové z Kadaně a jejich přátel se v roce 1997 setkávání aktivních rukodělných knihařů (tzv. papírové soboty) přetvořilo do podoby profesního spolku.


Od svého založení cílí Společenstvo českých knihařů, které se v názvu odkazuje na předchozí historicky významnou Jednotu společenstev knihařů, na vzdělávání v oboru rukodělné knižní vazby a propagaci tohoto řemesla. Sdružuje tak nejenom knihvazače a výtvarníky pracující s knihou, ale také obchodníky, vydavatele malých sérií, pracovníky knihoven a restaurátorských pracovišť, studenty a pedagogy a milovníky krásné knihy vůbec.


Každoročně pořádáme knihařský vzdělávací seminář. Vydáváme zájmové periodikum. Pořádáme soutěže v knižní vazbě a pokračujeme v půlstoleté tradici Trienále umělecké knižní vazby. Spolupracujeme se školami a zveme zahraniční a české lektory, s cílem trvalé kultivace a uchování živého řemesla. Informujeme členy i veřejnost o výstavách a přednáškách.

Naše vize

Bylo by málo jen při životě udržovat staré řemeslo 19. století, kterému takřka hrozil zánik. Ukazuje se, že i přes nespornou údernost moderní techniky má papírová kniha, a tím více dobrá knižní vazba, své pevné místo na zemi. Chceme být propojením tvůrců s teoretiky a zákazníky. Chceme propagovat živé řemeslo směrem k laické veřejnosti.

Knihařům profesionálům chceme posloužit informační, ekonomickou a znalostní podporou. Na těchto stránkách hodláme nabízet služby a výrobky zákazníkům "na jednom místě". Otevíráme prostor pro znalosti v oboru, odbornou diskusi či lexikon knihařství. Členové spolku, knihaři i dodavatelé, se zde mohou prezentovat. a získávat přímý kontakt na zákazníky.

Amatérské knihaře, sběratele a bibliofily budeme informovat o výstavách, přednáškách, workshopech. Je zde možnost jednorázové inzerce, otázek a odpovědí.

Studenti a pedagogové zde mají místo pro studium i publikaci článků. Je žádoucí doplňovat bázi znalostí o historii, typologii nebo technologii knižní vazby, jakož i sledovat současné kulturní události se vztahem ke knižní vazbě.

Průmysloví zpracovatelé knih zde naleznou prameny řemeslného knihařství, z nichž jejichž obor vzešel a k nimž je dobré se vracet pro inspiraci. Typografové, ilustrátoři, tvůrci designu a umělečtí teoretici jsou pro řemeslné knihaře nepostradatelnými partnery.

Není to málo. Jde nám o knihařství 21. století

Chcete se do Společenstva českých knihařů připojit i Vy?

Členové společenstva

 


Níže jsou uvedeni aktuální členové spolku, kteří souhlasili s publikací na webu.  Seznam zahrnuje osoby a organizace, nejen řemeslné knihaře, ale i příbuzné obory jako školy, dodavatele, knihovny, muzea či restaurátorská pracoviště.