Ila Šedo

Kopeckého sady 2
    30150 Plzeň
    Česko
+420 377 237 064
isedo@zcm.cz

Vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni