Knihařství Stašovi

čp. 33
    Radošovice
    25751 Bystřice
    Česko
608027354
marek@stasovi.cz

Knihařství Stašovi se od svého vzniku v r. 1992 věnuje především individuální zakázkové vazbě a výtvarné knižní vazbě. Převažují originální nebo v malém nákladu vydané knihy s krásnou ilustrací a dobrým tiskem, kterým se tvoří výtvarně řešený oděv. Provádí se zde i jednoduché vazby od jednoho kusu a běžné knihařské výrobky na zakázku, jako jsou věnovací desky, sběratelské krabice, alba a jiné. Ateliér je na venkově v okrese Benešov, ale pravidelně dojíždíme do Prahy zakázky převzít a předat přímo k zákazníkovi.

Odoo blok 'obrázek s textem'

Výtvarně pojaté knižní vazby

Knihy s originálně tištěnou ilustrační grafikou máme snahu navrhovat tak, aby při jejich uchopení a otevření čtenář - sběratel pocítil jednotu příběhu, ilustrace, použitých materiálů a provedení výzdoby. Naší touhou je umocnit dílo autora a výtvarníka ilustrátora a pokud možno je oba citlivě doprovodit. Do jaké míry se nám to daří, nechť posoudí ctěný zákazník. V tomto oboru jsme obdrželi několik ocenění.


Čistota detailu

Pracujeme s maximální snahou, abychom zvolili odpovídající materiál, dobře jej zpracovali a nechali jej promluvit jeho přírodní texturou a barvou.

Jsme příznivci skromnějšího řešení výzdoby knižních desek a tradičních knižních forem.

Nové materiály a inovativní postupy dekorace ovšem mohou být pro nás dobrou výzvou, ve které snad ještě více vynikne potřeba řemeslné zručnosti.


Odoo blok 'text s obrázkem'
Skládané leporelo rodokmenu v celokožené kazetě

Personalizované knihařské práce

Dostupná digitální technika umožňuje ve stále větší míře jednotlivcům publikovat knihy od nákladu jednoho kusu, a to ve vynikající kvalitě..

Fotoknihy vytištěné nikoli jako jednotlivé listy, ale po složkách dvojlistů, je možné knihařsky dokončit jako šitou knihu V8 s pevnými deskami s prakticky libovolným pokryvem. Výhodou těchto knih podstatné lepší otevíravost a vynikající trvanlivost ve srovnání s knihami zpracovanými jako lepená bloková vazba (V2) či vazba prošívaná v bloku.

Výrazným fenoménem poslední doby jsou rodové knihy, kroniky a knihařsky provedené rodokmeny. Provádíme zpracování těchto knih od jednoduchého, cenově přijatelného řešení v plátěném či vinylovém pokryvu se základní ražbou. Na druhé straně cenového spektra stojí výpravné publikace, u nichž je předmětem individuálního designu úplně všechno: literární obsah, sazba, úprava fotografií, tisk, návrh vazby a její provedení například v telecí usni zdobené ručními tlačítky a zlatem.

Restaurování knih vyžaduje jednotlivý přístup vždy. V našem knihařství opravujeme knihy, které nejsou kulturními památkami, jež by vyžadovaly speciální licenci.