Lucia Ulbríková

Jiráskova 3
    570 01 Litomyšl
    Česko
ulbrikova.lucia@gmail.com

Stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie som získala v odboroch zameraných na reštaurovanie a konzervovanie papiera, knižných väzieb a dokumentov.
Od roku 2017 pracujem ako akademický pracovník na Fakulte restaurovaní Univerzity Pardubice v Litomyšli na pozícii asistentky v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů.