Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Přemysla Otakara II. 37
    688 12 Uherský Brod
    Česko
+420 572 63 22 88-9
Durdova11@seznam.cz