Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Jiráskova 3
    Litomyšl 570 01
    Česko
ivan.kopacik@upce.cz