Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Jiráskova 3
    570 01 Litomyšl
    Česko
ivan.kopacik@upce.cz