Západočeské muzeum v Plzni, Ila Šedo

Kopeckého sady 2
    30150 Plzeň
    Česko
777357711
isedo@zcm.cz

Vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni