Titul "Mistr knihařského řemesla"

Dobrý podnadpis

Dobrý způsob, jak zaujmout čtenáře, je vyprávět příběh. Všechno, co chcete napsat, lze napsat jako příběh.

Dobré příběhy jsou osobité. Nebojte se být osobní. Příběh napsaný osobně vám pomůže vytvořit vztah s potenciálními zákazníky. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Pište raději z vlastního úhlu pohledu, než o zkušenostech někoho jiného.

Velké příběhy osloví každého, i když jsou psané jen pro jednu osobu. Pokud budete svůj příběh psát příliš obecně, bude nijaký a může vyznít i nedůvěryhodně. Nikoho nezaujme. Pište pro jednu osobu. Co zní opravdově pro jednoho, zní opravdově i pro ostatní.