Smluvní podmínky

  • Klauzule Autorská práva informuje uživatele o tom, že obsah, logo a další media, které vaše společnost vytvořila, jsou jejím vlastnictvím a jsou chráněna zákonem.
  • Ukončovací klauzule informuje uživatele Vašeho webu popř. Vašich mobilních aplikací o tom, že jejich přístup k webu popř. mobilní aplikaci může být v případě zneužití zablokován. A to na základě vašeho uvážení.
  • A Rozhodné právo informuje uživatele, kterým právem se smlouva řídí. To by měla být buď země, kde máte sídlo nebo země, kde provozujete váš web nebo mobilní aplikaci.
  • Odpovědnost za odkazy na jiné weby informuje uživatele o tom, že se zříkáte odpovědnosti za obsah webů třetích stran, na které odkazuje. Tento typ klauzule informuje uživatele o zodpovědnosti za to, že si přečtou a odsouhlasí (nebo neodsouhlasí) obchodní podmínky nebo způsob nakládání s osobními údaji těchto třetích stran.
  • Pokud Váš web nebo mobilní aplikace umožňuje uživatelům publikaci jejich vlastního obsahu, v sekci Obsah budou informováni, že veškerá práva k tomuto obsahu zůstávají nedotčena,
    současně však souhlasí s poskytnutím licence provozovateli webu k jejich zveřejnění a jsou si vědomi, že pokud zveřejněním obsahu poškodili práva třetí osoby, nesou za to plnou odpovědnost.
  • Stanovení toho, co uživatel může resp. nesmí dělat informuje uživatele o podmínkách, které se používáním vašich služeb zavazuje dodržovat. To může být součástí dlouhého a podrobného výčtu smluvních podmínek, které zahrnují většinu potenciálních hrozeb.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template