Aktuality 2/2018

z rady SČK

Marek Staša

Milí přátelé,

po dvou měsících od posledních Aktualit 1/2018 předkládáme nové zprávy.

Schůze rady se uskuteční 1.5. 2018 ve Žďáru nad Sázavou. Kromě technických otázek spojených s letošním seminářem, valnou hromadou, žákovskou soutěží a výstavou, tedy nejbližší akcí, bude na programu činnost spolku.v dlouhodobějším výhledu.

Členství. Poděkování patří jednotlivcům i organizacím za uhrazené členství. Po zaúčtování přijatých plateb jsou aktuální členové zobrazeni na stránce Jsme/...knihařů. V tuto chvíli evidujeme 49 členů - osob, Pokud někdo v seznamu není a je přesvědčen, že má být, prosím ověřte platbu a napište mi. Dovoluji si požádat o zaslání portrétu ty, kdo zatím mají univerzální logo, bude to lépe vypadat. Členství je spojeno s výhodami a slevami, umožňuje spolurozhodovat o SČK a podílet se na činnosti.

Seminář v Jihlavě je již připraven a je možné (a nutné) se přihlásit jak na seminář, tak na společnou výstavu. . Ti, kdo se registrují do 11.5., budou odměněni nejen v podobě lepší ceny, ale mohou si vybrat z variant limitovaného ubytování. Při registraci se platí bankovním převodem registrační poplatek,  zatímco služby (ubytování, strava, společenské večery) se jen závazně objednávají, ale hradí se až při příjezdu. Doporučuji před registrací přečíst informace o semináři, je tam několik změn. Žádáme o včasné dokončení a doručení knih pro výstavu, protože jinak by se mohlo stát, že na výstavě převládnou žákovské práce.

Přípravy Sborníku a katalogu se ujala kolegyně Ivana Chorá z Národní knihovny. Prosí o zaslání posledních chybějících přednášek pro sborník a vystavující, kterým byla potvrzena registrace na výstavu, ať neprodleně vyplní průvodky knih, které budou zpřístupněny on-line.

Soutěž žáků 2018 má 27 přihlášených prací studentů z pěti škol, připomínám termín doručení knih nejpozději 25.5.., abyste nepropásli porotu.

Pracovní dílna na dekoraci papírů olejovými barvami je již plně obsazená, těšíme se k Janě Přibíkové na hezký pracovní víkend. Přijímáme náměty na podzimní pracovní dílnu.

Spolkový rejstřík. Krajský soud v Plzni od nás obdržel návrh na zápis statutárního a kontrolního orgánu po volbách 2017 dne 29. března. Návrh představoval 43 stran papíru podle náležitostí stanovených v zákoně. Soud vydal dne 9.4. usnesení, ve kterém ukládá nahradit dodané prezenční listiny z valných hromad 2016 a 2017 úředně ověřenými kopiemi. Toto usnesení z 9,4, došlo do nedaleké budovy Západočeského muzea (sídla SČK) až dne 16.4. dopoledne!! Nejen my máme zpoždění. Ila Šedo mi hned poslal mailem sken usnesení a již za jednu hodinu jsem odeslal požadované listiny soudu zpět. Dnes mohu potvrdit, že přišlo kladné usnesení o zápisu. Po nabytí právní moci tak bude v registru zapsán aktuální stav.

Tištěný Občasník. Jménem nové editorky opakovaně prosím autory článků, nabídněte své příspěvky pro blog na tomto webu a pro tištěný časopis. Děkuji za již došlé články.

Ekonomika. Vlaďka Kubíčková po mnoho let pracovala jako hospodářka a vedla účetnictví, za což ji patří dík. Nyní požádala z osobních důvodů, abychom hledali nástupce. V novém systému pracujeme paralelně a poslední dva roky účtujeme společně s Vlaďkou. Po odsouhlasení hospodářkou a kontrolní komisí se účetnictví povede jen v novém systému. Poté bude předáno novému hospodáři. Dne 24.4. byla rozšířena dispozice s účtem SČK u KB ve Žďáru n. S. na nového předsedu, včetně přístupu do elektronického bankovnictví KB.

Dobrovolníci. Pro dobrý chod spolku je potřeba pravidelně vykonávat řadu činností. SČK, jehož jediným příjmem jsou v současnosti členské příspěvky, není schopno si mnohé činnosti komerčně sjednat. Proto velmi stojíme o spolupráci dalších dobrovolníků, kteří jsou schopni nějaký díl své dovednosti spolku pravidelně věnovat. Zejména jsou vítáni studenti (středoškoláci i vysokoškoláci). Některé činnosti budou spojeny s konkrétním místem (např. prodej, seminář), ale řadu z nich lze dělat z domova po webu. Kdo má zájem o editaci webu, korektury, popisy fotek? Podpoříte počínající webový projekt "Knihařský lexikon"?


TIP 3. Vyhledávání na knihari.cz  Náš web nemá globální fulltextové vyhledávání.

  1. V některých sekcích je textové pole "Hledej". Po zadání několika písmen  a potvrzení klávesou ENTER se provede filtrování. Týká se to členství,  obchodu, diskusních příspěvků. Stejně se chová filtr v seznamech na zeleném webu.

  2. Výběr pomocí štítků pokrývá  inzeráty a ostatní diskuse, články blogu, hledání v událostech a obchodě. Štítky bývají v levém či pravém sloupci. Například je takto řešen seznam přednášek na semináři v Jihlavě.

  3. Pro uživatele, kteří vědí, co hledají, může být užitečný rychlý přístup z paty webové stránky. Takto se dostanete přímým skokem do všech důležitých a často používaných sekcí. Například dokumentů či k podrobným kontaktním údajům.

  4. Stránky jako např. konkrétní výstava mají vlastní podřazené menu šedé barvy. Prvky tohoto menu jsou klikací a umožňují rychlý přesun v rámci sekce.

  5. Nejnovější publikované události a nejnovější příspěvky v blogu jsou uvedené v dolní části úvodní stránky. Ke starším příspěvkům se rychle dostanete pomocí jakéhokoliv nového příspěvku a v dané sekci pak použitím štítku (viz bod 2)