XXII. seminář Společenstva českých knihařů

21.06.2018 12:00 to 24.06.2018 09:00 (Europe/Prague)

Jihlava, Česko

Letos již po dvacáté druhé se setkají čeští i zahraniční rukodělní knihaři s lektory na příjemném a zajímavém místě. Na toto setkání zveme i Vás, pokud chcete prožít dva a půl dne v tvůrčí a přátelské atmosféře. Možná Vás téma knižní vazby zajímá jen okrajové, možná si naopak potřebujete odpočinout po nelehké řemeslné práci, možná jste výtvarníci se záběrem do knižní kultury a možná studujete některý z příbuzných oborů kolem knihy. Pro vás všechny je naše akce otevřena.

Program osmi přednášek se snaží vyváženě předložit témata ze základů technologie knihařství, otázek kolem restaurování a oprav knih a dekorativních technik výtvarné vazby. Přednášky jsou doprovázeny velkoplošnou projekcí a demonstrace pracovních postupů jsou promítány v detailu. Anglické přednášky jsou tlumočeny. Účastníci semináře obdrží tištěný sborník přednášek. Činní knihaři a restaurátoři si vyměňují nejen zkušenosti a pohledy na dané téma, ale rovněž za přijatelnou cenu a na jednom místě nakoupí materiály a potřeby pro své dílny - prodej probíhá v pátek a sobotu dopoledne. Při společenských akcích, jako je slavnostní večer s tombolou a sobotní neformální grilování, bývá velmi příjemná a přátelská atmosféra.

Výstava knižních vazeb představí aktuální díla českých rukodělných knihařů. Nemá striktní pravidla a není soutěžní. Vystavují především členové SČK, ovšem letos je otevřená všem, kdo se jí chtějí zúčastnit. Maximálně posílejte pět vazeb, podmínkou je výborné řemeslné a výtvarné zpracování. Organizace výstavy se ujaly restaurátorky Marie Benešová a Pavla Lukasová, technické zázemí poskytl SOA Jihlava. Výstava proběhne v hotelu Gustav Mahler, její součástí je expozice prací studentské soutěže v knižní vazbě. Během vernisáže budou vyhlášeny vítězné práce a studenti odměněni. Výstava má tištěný katalog.

Podrobnosti registrace. Přednášky, prodej potřeb, výstava, stravování i společenské akce jsou na jednom místě. Ubytování je nabízeno v několika variantách, případně se ubytujte sami. Při registraci budete dotázáni na své preference ohledně ubytování, volby obědů a společenských akcí. Ubytování a strava se hradí při příjezdu, kde můžete také předat své interesantní příspěvky do tomboly.

Registrace a ceny. Při registraci se platí účastnický poplatek a příspěvek na výstavu. Pro letošní seminář je stanoven základní účastnický poplatek 2500,- Kč. Při registraci do 30.4. je uplatněna sleva 20%, tedy cena 2000,- Kč. Členové SČK mají členské ceny podle obvyklého ceníku (1250,- jednotlivec, 900,- člen rodiny/firmy, 600,- student, důchodce či žena na mateřské dovolené), rovněž s přidanou slevou 20% v případě včasné registrace. Veškeré slevy se vám nastaví automaticky při registraci, pokud máte uhrazené letošní členství. Doporučujeme před registrací provést kontrolu, případně nápravu. Pro správnou funkci obchodu buďte přihlášeni. Vystavujícím je při registraci účtován příspěvek ve výši 600,-Kč resp. 300,-Kč pro členy spolku.

Prodejci knihařských potřeb a sponzoři jsou vítáni. Prosím, kontaktujte hospodářku SČK pro registraci a domluvení podmínek.


Předběžný harmonogram: 

20. 2. 2018
Končí registrace přednášejících, předání anotací, fotek, CV
28. 2. 2018
Zveřejnění programu a spuštění registrace na Seminář a společnou výstavu
15. 5. 2018
Ukončení registrace, úhrady semináře a příjmu prací k výstavě
21 .6. 2018
Zahájení semináře, příjezd od 15:00
22. 6. 2018
Vernisáž výstavy, vyhlášení výsledků žákovské soutěže, Valná hromada SČK
Skalák 2017 Typologie historických vazeb

Přednášky, prezentace, dílny

Celkem 8 aktivit - přednášek  s projekcí, demonstrací pracovního postupu nebo skupinové pracovní dílny. Program zaměřený na témata od tradičních základů, přes historii a restaurování knih, až po techniky dekorace pokryvu a jiné.

Skalka u Kyjova 2017 prodej usní

Prodej knihařského materiálu

Prodejci knihařských potřeb mezi nás jezdí a rezervují si prodejní plochu. Pro obě strany je náš seminář výhodnou možností, jak prodat a nakoupit na jednom místě široký sortiment  na celý rok dopředu.. A za dobré ceny.

Z výstavy vazeb TUKV Plzeň 2016

Výstava knižních vazeb 2018

Během semináře se otevře výstava prací našich členů i hostů. Součástí bývá jedna či více přidružených expozic. Touto vernisáží zakončujeme probíhající ročník soutěže studentů v řemeslné knižní vazbě.