Výroční členská schůze SČK 2021

18.09.2021 13:3018.09.2021 16:30 (Europe/Prague)

Pardubice, Česko

Typ registrace Konec registrace Cena Počet míst

Valná hromada Společenstva českých knihařů se uskuteční

v sobotu dne 18. 9. 2021 v Pardubicích, restaurace Pernštejnka

Program:

 • 10:00 otevření restaurace, prezence účastníků

 • 10:30 -12:00 pracovní dílny pro zájemce

 • 12:30 společný oběd

 • 13:30 jednání Výroční členské schůze s volbou nové rady a doplněním kontrolní komise

 • cca 16:30 po skončeném jednání následuje volné posezení

Zájmový dopolední program:

 1. Marie Benešová, Kapitálek ala Greca, praktická dílna, která vychází z přednášky na letošním webináři. Budete mít k dispozici otočný svěrák (kdo přijede autem, vezměte si prosím svůj) a bavlnky, přineste si ušitý a oříznutý knižní blok. Účastníci workshopu nechť si připraví...

 2. Marek Staša, Web knihari.cz, dotazy uživatelů. Pokud si přinesete svůj notebook, můžete si vyzkoušet funkce a nastavení přímo na Vašem počítači. Např. práce s prohlížečem, panely, automatické přihlášení, registrace na události, objednávky, pohled dovnitř do pracovní části webu, tvorba článku.

Program jednání schůze:

 1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze

 2. Zpráva o činnosti SČK za období 2019-2021, poděkování radě za funkční období 2017-2021

 3. Zpráva o stavu členské základny

 4. Zprávy o hospodaření 2019,2020

 5. Zprávy kontrolní komise 2019, 2020

 6. Návrh na plán činnosti 2022 s výhledem do roku 2024

 7. Návrh rozpočtu 2022

 8. Návrh na změnu stanov ohledně členství firem v SČK, případně další návrhy ke stanovám

 9. Volba nové rady SČK, doplňovací volba kontrolní komise za Ivanu Kolátorovou, která rezignuje z rodinných důvodů

 10. Diskuse a návrhy z pléna k činnosti SČK, přestávka

 11. Usnesení

 12. Ověření zápisu

Všichni členové dostali elektronickou pozvánku dne 11.7. jako předběžnou a dne 6.9. jako aktuální. Pokud jste e-mail nedostali, je potřeba najít příčinu, proto prosím neprodleně zavolejte, 608027354 (Staša). 


Pardubice jsme zvolili jako místo dostupné z Čech i Moravy, na hlavní trati vlaku.

Setkání se uskuteční v restauraci. Společný oběd bude účastníkům hrazen z pokladny SČK.

Případný nocleh do neděle si prosím zajistěte sami.

Bude možné si zakoupit katalog z nynější výstavy Knižní vazba 2021 a Sborník přednášek z webináře a vyzvednout si náhradní tisky k Janovu Breviáři.

Pokud se nebudete moct zúčastnit osobně, předejte prosím písemnou plnou moc k hlasování osobě, které důvěřujete a která s jistotou přijede.

Organizace, firmy, školy, rodiny: Podle stanov SČK smí hlasovat jen jeden hlas za firmu/člena, ale k jednání jsou zváni a vítání všichni členové z dané organizace. I vy se registrujte každý sám za sebe. Je to zapotřebí pro prezenční listinu.

 

Nemůžete-li se zúčastnit valné hromady, stáhněte si prosím plnou moc
a předejte ji podepsanou někomu, kdo se zúčastní, a  váš hlas bude platný. Děkujeme.

V případě dotazů zavolejte, 608027354. 

Kde (kliknutím otevřete Google mapu)

Pardubice, restaurace Pernštejnka
Odborářů 346
    Pardubice
    Česko

Kdy

Od 18.09.2021 13:30
Do 18.09.2021 16:30

Organizátor

Společenstvo českých knihařů, z.s.
+420 608 027 354
+420 608027354
info@knihari.cz

Sociální sítě a informace o aktivitě