XX. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů

15.09.2016 15:00 to 18.09.2016 12:00 (Europe/Prague)

Plzeň, Česko

Vážení knihaři a přátelé rukodělného a výtvarného knihařství,
jménem SČK Vás srdečně zvu do Plzně na dvojakci, která, jak vidíte v hlavičce, je letos dvoj-jubilejní. Naším hostitelem bude Západočeské muzeum. Zde v přednáškovém a výstavním sále proběhne vzdělávací i slavnostní část programu, ve zbrojnici budeme moci navštívit prodejce a dozbrojit se potřebami pro knižní vazbu. Programovým vrcholem bude páteční slavnostní chvíle při vyhlášení výsledků a vernisáži soutěžních prací Trienále umělecké knižní vazby 2016.
Stejně jako při minulém ročníku TUKV 2013 jsme připravili pestrý program odborných přednášek, každý večer bude možnost společného debatování i slavení, v menších či větších skupinách. Nebude chybět tradiční tombola.
Program semináře je zpoplatněn, ovšem je možnost zúčastnit se jen jednotlivých přednášek. Vernisáž a výstava je přístupná veřejnosti, z důvodů kapacity sálu uvítáme Vaši informaci, zda přijedete, e-mailem na knihovna@zcm.cz . Budeme rádi, pokud přijmete pozvání a v Plzni se potkáme.  
Všechny informace o Trienále i semináři jsou dostupné na webu www.knihari.cz na úvodní stránce . Prosím, v případě zájmu o účast vyplňte a odešlete přihlášku na seminář V. Kubíčkové spolu s úhradou poplatku za seminář do 24.6. - termín je shodný s uzávěrkou TUKV. Pokud ještě nejste přihlášeni do soutěže TUKV a máte zájem, máte ještě prodlouženou možnost rovněž do 24.6. 2016, do téhož data nejpozději musí do ZČM dorazit a)Vaše přihláška na TUKV (odlišná od přihlášky na seminář), b)knihy i c)průvodky. Po tomto datu už nebude možné knihy zařadit do katalogu ani soutěže. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těším se na viděnou
Jménem SČK a pořadatelů
Marek Staša

Vyhlášení soutěže

 • Trienále umělecké knižní vazby je soutěžní výstava výtvarných rukodělných knižních vazeb s tradicí od roku 1973, která se koná jednou za tři roky a zahrnuje práce vzniklé v posledním mezidobí.

 • Pořadatelem XV. Trienále umělecké knižní vazby ( TUKV) je Společenstvo českých knihařů spolu se Západočeským muzeem v Plzni. Tato mezinárodní soutěžní výstava se koná  v Západočeském muzeu v Plzni  ve dnech 16.9. - 30.11. 2016.

 • Cílem TUKV je propagace knihařství jako uměleckého řemesla, kultivace řemeslné a výtvarné úrovně rukodělných knihařů, soutěžní konfrontace tradičních i nových vazebních a dekorativních technologií. Veřejná prezentace vazeb pomáhá širšímu společenskému povědomí o této oblasti knižní kultury.

 • Soutěže se mohou zúčastnit organizovaní i neorganizovaní knihaři z Čech i zahraničí, studenti i profesionálové. Podmínkou nutnou je osobní řemeslné autorství knižní vazby.

 • Do soutěže může každý jednotlivec přihlásit nejvýše tři vazby, které vznikly v období po minulém TUKV ( 2014 – 2016). Pokud soutěží autor poprvé, časová podmínka neplatí. Maximální rozměr knihy je 400 x 350 x 100 mm, minimální 80 x 80 x 10 mm. Hmotnostní limit je 5 kg.

 • Učni a studenti se mohou zúčastnit v rámci prezentační expozice školy nebo jednotlivě.

 • Soutěžní kategorie jsou: umělecká knižní vazba, autorské knihy a knižní objekty.

 • Do soutěže jsou přijímány nejen práce „jedné ruky“, ale i vazby vzniklé ve spolupráci knihaře s výtvarníkem.

 • Každá vazba musí být opatřena vhodným pouzdrem nebo kazetou, které jsou její důležitou součástí.

 • Pořadatel přebírá záruku za zaslaná díla od okamžiku jejich převzetí do zpětného odeslání poštou po ukončení výstavy. Nezbytné je dostatečně pevné balení, aby ochránilo vazby během přepravy. Poškozené práce nebudou vystaveny.

 • Pořadatel jmenuje porotu, která zhodnotí díla podle řemeslných, výtvarných a koncepčních  hledisek. Povinností poroty je vyloučit z výstavy práce, u nichž se projeví základní řemeslné, technologické či výtvarné nedostatky. Členové poroty nemohou být oceněni a proto mohou vystavovat své práce jen mimo soutěž.

 • Každý účastník trienále má právo na umístění v Katalogu XIV. TUKV. Práce vyřazené porotou  budou uvedeny v katalogu, ale nebudou vystaveny.

 • Poplatek účastníka zahrnuje poštovné, náklady na výstavu, pojištění a příspěvek na výrobu katalogu. Je stanoven ve výši 300,- Kč pro členy SČK a studenty, 1000,- Kč pro nečleny SČK, 1500,- Kč pro zahraniční vystavovatele. (vyšší částka za poštovné)

 • Studenti se přihlásí v souhrnné přihlášce školy nebo sami za sebe.

 • Výstava XV. TUKV bude slavnostně zahájena vernisáží s vyhlášením výsledků soutěže v rámci programu XX. semináře SČK dne 16.9. 2016 ve 14 hodin v aule Západočeského muzea v Plzni  

 • Termín pro registraci účastníků: 30.4. 2016 prostřednictvím formuláře přihlášky.

 • Termín pro zaslání knih s průvodkami 24.6.2016 Přihlášky, poplatky a knihy se odesílají podle pokynů ve formuláři přihlášky na adresu knihovna@zcm.cz. Knihovna mailem potvrdí přijetí přihlášky, seznam registrovaných soutěžících bude zveřejněn na www.knihari.cz v sekci TUKV 2016.