XXII. seminář Společenstva českých knihařů

Možnosti přístupů, metod a zásahů na poškozených knihách

Přednáška se bude zabývat problematikou restaurování knihy, přístupy a metodami různých typů zásahů na knižním bloku a knižní vazbě. Dále budou v přednášce rozčleněny a přiblíženy odborné termíny (restaurování, oprava atd…) a terminologie a bude poukazováno na důležitost mezioborové spolupráce. Všechny prezentované metody a přístupy budou doplněny o ukázky prací formou fotografií.

Ivan Kopáčik

Přednáška se bude zabývat problematikou restaurování knihy, přístupy a metodami různých typů zásahů na knižním bloku a knižní vazbě. Dále budou v přednášce rozčleněny a přiblíženy odborné termíny (restaurování, oprava atd…) a terminologie a bude poukazováno na důležitost mezioborové spolupráce. Všechny prezentované metody a přístupy budou doplněny o ukázky prací formou fotografií.

Praktické Informace

Datum
22.06.2018 13:30
Délka
1 hodina 15 minut
Umístění
Přednáškový sál