XXII. seminář Společenstva českých knihařů

Poklady jihlavského archivu

Jedny z nejvzácnějších rukopisů, které jsou uložené ve Státním okresním archivu v Jihlavě, jsou Gelnhausenův kodex a Zbraslavská kronika. V prvním případě se jedná o právní knihu neboli sbírku privilegií, statutů a nálezů jihlavského městského a horního práva. Jan z Gelnhausenu, jakožto autor zmiňovaného rukopisu, podle kterého se dnes nazývá, byl významný středověký právník, který nepůsobil pouze v Jihlavě, ale i v dalších královských městech. Druhý vzácný rukopis je naše největší předhusitská kronika, která pochází z per opatů Zbraslavského kláštera Oty a Petra Žitavského. Jedná se o kompletní opis obsahující všechny tři kroniky a pochází ze sedleckého kláštera, kde byl napsán v poslední čtvrtině 14. století.

PhDr. Vlastimil Svěrák

PhDr. Vlastimil Svěrák pracuje jako archivář ve Státním okresním archivu v Jihlavě.

Praktické Informace

Datum
21.06.2018 18:00
Délka
1 hodina
Umístění
Přednáškový sál