XXII. seminář Společenstva českých knihařů

Zošľachtené papiere na historickej knižnej väzbe

Lucia Ulbríková

Stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie som získala v odboroch zameraných na reštaurovanie a konzervovanie papiera, knižných väzieb a dokumentov.
Od roku 2017 pracujem ako akademický pracovník na Fakulte restaurovaní Univerzity Pardubice v Litomyšli na pozícii asistentky v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů.

Praktické Informace

Datum
23.06.2018 11:45
Délka
1 hodina
Umístění
Přednáškový sál