XXII. seminář Společenstva českých knihařů

Zošľachtené papiere na historickej knižnej väzbe

Témou prednášky sú zošľachtené papiere, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou historickej knižnej väzby, prevažne v období baroka. Prednáška sa zameriava na vysvetlenie samotných pojmov a zaužívaných termínov, popisuje historické súvislosti spojené so vznikom jednotlivých druhov zošľachtených papierov, ich využitie, princípy výroby či vypozorované zaujímavosti z osobného fyzického prieskumu niekoľkých tisíckach kníh. Prednáška je sprevádzaná fotografiami osobitých vzorov a príkladmi historických knižných väzieb obsahujúcich jednotlivé druhy papierov.

Lucia Ulbríková

Stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie som získala v odboroch zameraných na reštaurovanie a konzervovanie papiera, knižných väzieb a dokumentov.
Od roku 2017 pracujem ako akademický pracovník na Fakulte restaurovaní Univerzity Pardubice v Litomyšli na pozícii asistentky v Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů.

Praktické Informace

Datum
23.06.2018 11:45
Délka
1 hodina
Umístění
Přednáškový sál