XVI. trienále umělecké knižní vazby, Plzeň 2019

ohlédnutí za soutěží

Marek Staša

 Letošní ročník soutěže Trienále umělecké knižní vazby 2019 skončil. Organizaci zajišťovalo SČK ve spolupráci s knihovnou Západočeského muzea již potřetí. Pro čtenáře, kteří by snad nevěděli, o co jde: je to soutěžní přehlídka rukodělných knižních vazeb, které jejich autoři vytvořili v tříletém období  v rámci výtvarného žánru „umělecká knižní vazba“ nebo „knižní objekt“. Základy k této akci, která se koná pravidelně již 48 let, položil knihař Vladimír Werl a jeho přátelé v roce 1973 v Třebíči. Letošní ročník se uskutečnil ve dnech 21.6. - 21.7. 2019 v Západočeském muzeu v Plzni. Organizační podrobnosti soutěže, porotu, sponzory atd., nalezne čtenář v archivu události.

Soutěž je otevřená všem knihařům a výtvarníkům, kteří se věnují danému žánru, profesionálům i laikům. Umožňuje autorům i veřejnosti konfrontaci a vzájemné obohacení, neboť v současné době u nás není k vidění mnoho výstav věnovaných knižní vazbě. Má být motivací k vysoké kvalitě řemesla a výtvarného vnímání knihy. Udržet a rozvíjet tuto tradici považuje Společenstvo českých knihařů za jeden ze svých hlavních úkolů.

Do tohoto ročníku soutěže se přihlásilo 35 účastníků, kteří mohli zaslat 1 – 4 knižní vazby. Porotu soutěže tvořili knihaři, pedagogové a kurátoři sbírek knihoven. Členové poroty mohli vystavovat jen mimo hodnocení soutěže. K výstavě se nesoutěžně připojilo i několik dalších knihařů.

Výstava knižních vazeb byla členěna do tří částí. První část představovala 98 knih zaslaných do soutěže nebo mimo soutěžní hodnocení. Druhou část tvořilo 30 knižních vazeb našeho předního uměleckého knihaře Jindřicha Svobody (1909-2001), čímž organizátoři připomněli 110 let od jeho narození. Knihy laskavě zapůjčila Moravská galerie Brno. Ve třetí části se veřejnosti představilo 7 škol (učilišť, středních škol a univerzitních pracovišť), které ve svém vzdělávacím programu pracují s knižní vazbou. K výstavě byl vydán tištěný katalog, je možné jej zakoupit on-line. Katalog obsahuje úplný seznam vystavujících a jejich děl včetně fotografií. Milým doplněním hlavní výstavy byly v sále knihovny představené zajímavé knižní vazby z místních sbírek.

Na slavnostní vernisáži s vyhlášením výsledků bylo přítomno kolem stovky zúčastněných. Konala se v rámci XXIII. vzdělávacího semináře Společenstva českých knihařů. Nadějné bylo množství přítomných mladých účastníků a studentů. Seminář se koná od r. 1997 každoročně, kdy na prahu či sklonku léta se čeští knihaři (včetně několika zahraničních) setkávají k odbornému i společenskému programu. Kromě přednášek českých knihařů zazněly i příspěvky zahraničních hostů. (program zde) V roce, kdy se koná Trienále, bývá program více zaměřen na design knižní vazby. Proto byly velmi vítány příspěvky Mechthild Lobisch (BRD) a Sue Doggett (UK). Velmi milé setkání bylo rovněž s paní Helmou Schaefer, která má velký podíl na dřívějších vztazích mezi českými a německými knihaři. V prosincovém Občasníku SČK najdeme její článek. I přes jazykovou bariéru zaznělo přání tyto vazby oživit.

Oceněné knihy:
O slavnostní vernisáži 21.6. byli vyhlášeni 4 vítězové soutěže, porota udělila 5 cen a jednu cenu se rozhodla letos neudělit.

 • Cena Jiřího Hadlače za autorskou knihu

  • knižní objekt Matematická poezie – Miroslava a Lubomír Krupkovi

 • Cena Otto Blažka za výborně řemeslně zpracovanou knihu nejlépe odpovídající obsahu

  • Hledání strašidla – Eliška Čabalová

  • Obrázky ze starých Budějovic – Helena Klinderová

  • Zimní cesta – Kateřina a Marek Stašovi 

 • Cena Jindřicha Svobody za výjimečně kvalitní kolekci uměleckých knižních vazeb

  • Soubor uměleckých knižních vazeb Elišky Čabalové

 • Cena Vítězslava Prágra za novátorský přínos v designu a konstrukci knihy nebyla udělena

Poděkování:

SČK děkuje za spolupráci na katalogu všem finančním sponzorům, autorům a spolupracovníkům. Děkujeme Ivanu Kopáčikovi a kolegům z Fakulty restaurování UPCE za nafocení knih. Děkuji Ivaně Kleinové z OSU za grafický návrh a sazbu katalogu.


Společná fotografie účastníků XXIII. semináře SČK v Západočeském muzeu v Plzni, 21.6.2019