XVI. TRIENÁLE UMĚLECKÉ KNIŽNÍ VAZBY

20.06.2019 17:00 to 20.07.2019 17:00 (Europe/Prague)

Plzeň, Česko

TUKV 2019 Plzeň

Soutěž má již téměř padesátiletou tradici a snahou organizátorů je pečovat o její prestiž. Soutěž vznikla jako společná výstava uměleckých knihařů roku 1973.

Knihy vytvořené v letech 2017-2019


Pravidla soutěže

 • Trienále umělecké knižní vazby je soutěžní výstava výtvarných rukodělných knižních vazeb s tradicí od roku 1973, která se koná jednou za tři roky a zahrnuje práce vzniklé v posledním mezidobí.

 • Pořadatelem XVI. Trienále umělecké knižní vazby (TUKV) je Společenstvo českých knihařů spolu se Západočeským muzeem v Plzni. Tato mezinárodní soutěžní výstava se koná  v  Západočeském muzeu v Plzni  ve dnech 21.6. - 18.7.2019

 • Cílem TUKV je propagace knižní vazby jako uměleckého řemesla, kultivace řemeslné a výtvarné úrovně rukodělných knihařů, konfrontace tradičních i nových vazebních a dekorativních technologií a dovedností. Veřejná prezentace vazeb pomáhá širšímu společenskému povědomí o této oblasti knižní kultury.

 • Soutěže se mohou zúčastnit organizovaní i neorganizovaní knihaři z Čech i zahraničí, studenti i profesionálové. Podmínkou nutnou je osobní řemeslné autorství knižní vazby. Do soutěže jsou přijímány nejen práce „jedné ruky“, ale i vazby vzniklé ve spolupráci knihaře s výtvarníkem. Tato skutečnost musí být v průvodce povinně uvedena.

 • Do soutěže může každý jednotlivec přihlásit nejvýše čtyři vazby, které vznikly v období po minulém TUKV ( 2017 - 2019). Pokud soutěží autor poprvé, časová podmínka neplatí. Každá vazba musí být opatřena vhodným pouzdrem nebo kazetou, které jsou s knihou posuzovány jako jeden estetický celek. Nestačí nařezávaný karton. Vazbou  v této soutěži je myšlena rukodělná řemeslná vazba nebo převazba knihy či autorská kniha nebo knižní objekt. Výtvarným návrhem celku, řemeslným zpracováním a konstrukcí, použitými materiály a technikami výzdoby půjde o knihy vymykající se z běžné produkce. Ze soutěže jsou vyloučeny knižní bloky prázdného papíru, diáře a periodika. Maximální rozměr knihy je 450 x 350 x 100 mm, minimální 50 x 50 x 5 mm. Hmotnostní limit jedné knihy je 5 kg.

 • Pořadatel jmenuje porotu, která zhodnotí díla podle řemeslných, výtvarných a koncepčních  hledisek. Povinností poroty je vyloučit z výstavy práce, u nichž se projeví základní řemeslné, technologické či výtvarné nedostatky. Porota udělí ceny autorům nejlepších uměleckých vazeb nebo kolekce a ocení novátorský přístup v designu nebo konstrukci knihy. Členové poroty nemohou být oceněni a proto mohou vystavovat své práce jen mimo soutěž.

 • Každý účastník soutěže má právo na umístění v Katalogu XIV. TUKV. Práce vyřazené porotou  budou uvedeny v katalogu, ale nebudou vystaveny.
  Účastník dává souhlas s evidencí osobních údajů v rámci této soutěže a souhlasí s publikací fotografií a kontaktu v katalogu a na webu.

 • Výstava XVI. TUKV bude slavnostně zahájena vernisáží s vyhlášením výsledků soutěže v rámci programu XXIII. semináře SČK dne 21.6. ve 14 hodin v aule Západočeského muzea v Plzni

 • Registrace účastníků soutěže:   Zde na webu nebo po domluvě jinou formou.

 • Termín pro zaslání knih je od 1.4. do 30.4.2019. Nezbytné je dostatečně pevné balení, aby ochránilo vazby během přepravy a umožnilo vrácení knih poštou. Poškozené práce nebudou vystaveny. Pořadatel přebírá záruku za zaslaná díla od okamžiku jejich převzetí do zpětného odeslání poštou po ukončení výstavy.

 • Poplatek účastníka soutěže zahrnuje poštovné, náklady na výstavu, pojištění a příspěvek na výrobu katalogu. Je stanoven ve výši 500,- Kč pro členy SČK, 1000,- Kč pro nečleny SČK, 1500,- Kč pro zahraniční vystavovatele. Pro studenty je registrační poplatek snížen na 200,- Kč

 • Po skončení výstavy zašle pořadatel knihy zpět účastníkům, a to v termínu do 15.9.2019

 • Pokyny pro zaslání knih jsou na kartě registrace.

Porota

Porota zasedá dne 13.5.2019 v knihovně Západočeského muzea v Plzni ve složení:

 • PhDr. Ila šedo, kurátor, knihovna ZČM

 • PhDr. Hana Karkanová, kurátorka

 • PhDr. Pavel Muchka, kurátor, KNIHOVNA NM

 • PhDr. Iva Knobloch, kurátorka, UMPRUM

 • Olga Hrušková, knihařka, pedagog, VOŠ a SPŠ grafická Praha

 • MgA. Mgr. Petra Soukupová, knihařka, pedagog, kniha a tvarování papíru, FDULS ZČU Plzeň

 • Jarmila Sequensová, knihařka, Praha

Výstava

 V režii Západočeského muzea se uskuteční výstava XVI. trienále umělecké knižní vazby. Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 21.6.2019 ve 14 hodin v přednáškovém sále muzea. V rámci vernisáže proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. Výstava potrvá po dobu 1 měsíce a bude ukončena 18.7.

Kromě soutěžních prací Trienále se připravuje doprovodná expozice vazeb našeho předního knihaře Jindřicha Svobody ke 110. jubileu jeho narození. Knihy pro expozici laskavě zapůjčuje Moravská galerie Brno. Na výstavě najdete i prezentaci několika škol, které se zabývají knižní vazbou.

K výstavě bude publikován tištěný katalog, zakoupit lze při návštěvě výstavy nebo v našem obchodě.

Odborný seminář

 Společenstvo českých knihařů pořádá každoročně knihařský vzdělávací seminář. Letošní seminář se koná ve dnech 20-23.6.2019 v prostorách ZČM a je tedy možné se zúčastnit obou událostí najednou. Informace, program a registrace na seminář.