XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

20.06.2019 12:0023.06.2019 10:00 (Europe/Prague)

Plzeň, Česko

Tradiční řemeslo ve službách moderní doby. Thorwald Henningsen, přehled díla

 • 21.06.2019 09:00
 • Přednáškový sál

Jako každé umění, tak i designové vazby ve svých proměnách odrážejí umělecké proudy své doby. Práce Thorwalda Henningsena zobrazují důležitou epochu jednoho celého století historie švýcarské knižní vazby a nabízí tak srovnání s pracemi knihařů z Francie či německy mluvících zemí. Přednáška  s projekcí bude přednesena v němčině s tlumočením. ...

Několik slov o genezi dvou autorských knih

 • 21.06.2019 10:15
 • Přednáškový sál

Ze svého pohledu považují pokusy o tvorbu autorské knihy za jakousi doplňující kategorii, za širší pole působnosti, které buď z estetických, technických i jiných důvodů nelze nebo jen obtížně využít na knižní vazbě a bylo by škoda je opustit... ...

Vazba na hlubokou drážku (Bradel) s dřevěnými deskami

 • 21.06.2019 10:45
 • Přednáškový sál

Na notoricky známém způsobu vazby jsme se pokusili uplatnit několik technologických i estetických postupů, o kterých jsme přesvědčeni, že by v určitých případech mohly být jistým přínosem této, v širokém spektru použitelné vazby ...

Mé oblíbené knižní vazby

 • 21.06.2019 11:30
 • Přednáškový sál

Stejně jako ve Francii, Belgii, Velké Británii či Čechách, tak i v Německu najdeme odlišné koncepce a přístupy v moderní designové vazbě. Na několika příkladech vazeb svých bývalých studentů z Kunsthochschule, Halle a několika svých knih se autorka pokusí vyložit svůj pohled. Přednáška z oboru knižního designu s projekcí bude přednesena v němčině s tlumočením. ...

Materiál rozhoduje: Knihařské umění & Design vazeb

 • 21.06.2019 16:00
 • Přednáškový sál

Co je podstatné pro "uměleckou vazbu" (design binding) v dnešním světě, který přetéká vizuálními vjemy a objekty? Jak může knižní vazba fungovat jako kreativní nástroj pro sdělování ideí a čí myšlenky chce vlastně sdělit? Sue v přednášce nastíní, jak poznání a průzkum vlastností materiálu může pomoci při tvorbě návrhu knižní vazby. Na příkladech z vlastní praxe pak poukáže na občas nejasný vztah mezi řemeslem a uměním, a jaké vzájemné přesahy jsou možné, pokud jde o vyjádření ideí. ...

Barokní knižní vazba – struktura, typologie

 • 22.06.2019 09:00
 • Přednáškový sál

Vývoj knižní vazby a typologie knihy je rozsáhlé téma, které je poměrně málo zpracované a má své specifické znaky pro každé jedno slohové období, barokní nevyjímaje. Jedná se o období od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. V tomto období se kniha mění a začíná se formovat struktura knihy, která je hojně užívána knihaři po celém světě doposud. Jedná se o nasazovanou vazbu na hlubokou drážku – tzv. francouzskou vazbu. Má přednáška se bude zabývat typologickými znaky barokní knižní vazby nas...

Výroba makety gotické řezané knižní vazby (studentská práce)

 • 22.06.2019 09:45
 • Přednáškový sál

Přednáška bude zaměřená na popis kroků výroby makety celousňové gotické knižní vazby s výzdobou provedenou řezáním do usně a puncováním. Bude představena příprava knižního bloku, šití, výroba a nasazení desek, pokrývání, opletení jádra kapitálku usňovým řemínkem a nasazení kovových částí (puklice, spony) na knihu. Nosná část prezentace bude věnována postupu zhotovení výzdoby knihy řezbou do usně a následným puncováním. Samotný výsledek, tedy hotová maketa knižní vazby, bude po přednášce k dispoz...

Historické techniky mramorování vazebních usní

 • 22.06.2019 10:30
 • Přednáškový sál

Mramorování usní pomocí mořidel se historicky datuje k přelomu 17. a 18. století. O používaných mořidlech je nespočet historických receptů. Ovšem o jednotlivé techniky samotné aplikace mořidla na useň se zajímá až literatura poměrně mladá a to z konce 19. století a spíše ze století 20. Názvy jednotlivých technik jsou buď původní, které se dohledali v literatuře ať už české nebo zahraniční, anebo jsou odvozeny od vzhledu či postupu. Většina z deseti uvedených technik, lze dohledat v knihovnách, k...

Rychlé kožené vazby podle Keith A. Smith

 • 22.06.2019 15:00
 • Přednáškový sál

Tato kožená vazba je z hlediska šicího systému měkká vazba s viditelným šitím, která je doplněna o tuhé desky, na kterých lze provést jakékoliv zdobící techniky, na jaké jsme zvyklí. Na vazbu není potřeba žádného speciálního vybavení či nářadí a žádné lepidlo, čímž se rovněž vyhneme  tradičnímu čekání  na uschnutí pokryvu vazby. Polokožené vazby tím ale neztrácejí na svém půvabu a nádechu přepychové vazby. ...

Restaurování knihy se slonovinou

 • 22.06.2019 16:00
 • Přednáškový sál

Přednáška se zabývá historickým užíváním slonoviny, péčí o ni a doplňováním ztrát. V úvodu je krátce nastíněna terminologie. Především problematika překladu anglického slova "Ivory", která  je při rozlišení materiálu zásadní. Následuje vysvětlení úmluvy CITES a nedostatky v ochraně fosilií. Rozlišení jednotlivých příbuzných materiálů, které by potenciálně sloužily jako doplněk na poškozené knize. Na závěr, zkušenosti s restaurátorským zásahem. Bude představen způsob demontáže knižní desky, čiště...