XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

20.06.2019 12:0023.06.2019 10:00 (Europe/Prague)

Plzeň, Česko

Registrace účastníků

 • 20.06.2019 15:00

Registrace probíhá první den v 15-18 hodin, v následujících dnech před započetím přednášek v 8 hodin. Při registraci proběhne kontrola evidence, případná úhrada nedoplatku a účastník obdrží k semináři tašku, jmenovku a informace. Zde prosím předejte své příspěvky do tomboly. ...

Kaleidoskop krátkých příspěvků

 • 20.06.2019 17:00
 • Přednáškový sál

Členové společenstva mohou být osloveni nebo mohou organizátorům příspěvek sami nabídnout. Časový limit je 20 minut. Jiří Fogl: ŽLUTICKÝ KANCIONÁL Krátký film o délce cca 20 minut pojednává stručně o vzniku originálu této vzácné knihy a současně seznamuje diváka s výrobou novodobé faksimile. Film ukazuje nejen pracovní prostředí knihařské dílny, ale i příkladnou vstřícnost a spolupráci jednotlivých institucí při realizaci jednotlivých postupů a detailů. Faksimile knihy byla 23. června 2018 slavn...

Prezentace pláten BN International

 • 21.06.2019 08:30
 • Přednáškový sál

Prezentace vzorků nových pláten, diskuse nad výrobky firmy ...

Tradiční řemeslo ve službách moderní doby. Thorwald Henningsen, přehled díla

 • 21.06.2019 09:00
 • Přednáškový sál

Jako každé umění, tak i designové vazby ve svých proměnách odrážejí umělecké proudy své doby. Práce Thorwalda Henningsena zobrazují důležitou epochu jednoho celého století historie švýcarské knižní vazby a nabízí tak srovnání s pracemi knihařů z Francie či německy mluvících zemí. Přednáška  s projekcí bude přednesena v němčině s tlumočením. ...

Několik slov o genezi dvou autorských knih

 • 21.06.2019 10:15
 • Přednáškový sál

Ze svého pohledu považují pokusy o tvorbu autorské knihy za jakousi doplňující kategorii, za širší pole působnosti, které buď z estetických, technických i jiných důvodů nelze nebo jen obtížně využít na knižní vazbě a bylo by škoda je opustit... ...

Vazba na hlubokou drážku (Bradel) s dřevěnými deskami

 • 21.06.2019 10:45
 • Přednáškový sál

Na notoricky známém způsobu vazby jsme se pokusili uplatnit několik technologických i estetických postupů, o kterých jsme přesvědčeni, že by v určitých případech mohly být jistým přínosem této, v širokém spektru použitelné vazby ...

Mé oblíbené knižní vazby

 • 21.06.2019 11:30
 • Přednáškový sál

Stejně jako ve Francii, Belgii, Velké Británii či Čechách, tak i v Německu najdeme odlišné koncepce a přístupy v moderní designové vazbě. Na několika příkladech vazeb svých bývalých studentů z Kunsthochschule, Halle a několika svých knih se autorka pokusí vyložit svůj pohled. Přednáška z oboru knižního designu s projekcí bude přednesena v němčině s tlumočením. ...

polední přestávka

 • 21.06.2019 12:30

Stravování ve vlastní režii v plzeňských restauracích ...

XVI.Trienále umělecké knižní vazby

 • 21.06.2019 14:00
 • Přednáškový sál

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže* Vernisáž výstavy knižních vazeb * ...

Materiál rozhoduje: Knihařské umění & Design vazeb

 • 21.06.2019 16:00
 • Přednáškový sál

Co je podstatné pro "uměleckou vazbu" (design binding) v dnešním světě, který přetéká vizuálními vjemy a objekty? Jak může knižní vazba fungovat jako kreativní nástroj pro sdělování ideí a čí myšlenky chce vlastně sdělit? Sue v přednášce nastíní, jak poznání a průzkum vlastností materiálu může pomoci při tvorbě návrhu knižní vazby. Na příkladech z vlastní praxe pak poukáže na občas nejasný vztah mezi řemeslem a uměním, a jaké vzájemné přesahy jsou možné, pokud jde o vyjádření ideí. ...

Společenský večer s tombolou

 • 21.06.2019 18:30

Tento večer se sejdeme u slavnostního stolu. Součástí je tombola s výtěžkem ve prospěch SČK. Přivezte s sebou zajímavé věci do tomboly, pokud možno z našeho oboru (něco, co byste si sami přáli, nabídněte i druhým), a předejte je při registraci. ...

Prodej

 • 22.06.2019 09:00

Účastníci najdou na jednom místě v městské zbrojnici ZČM klasický trh knihařského materiálu a potřeb. Přijďte doplnit své zásoby a využijte ochoty prodejců přijet za námi! ...

Barokní knižní vazba – struktura, typologie

 • 22.06.2019 09:00
 • Přednáškový sál

Vývoj knižní vazby a typologie knihy je rozsáhlé téma, které je poměrně málo zpracované a má své specifické znaky pro každé jedno slohové období, barokní nevyjímaje. Jedná se o období od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. V tomto období se kniha mění a začíná se formovat struktura knihy, která je hojně užívána knihaři po celém světě doposud. Jedná se o nasazovanou vazbu na hlubokou drážku – tzv. francouzskou vazbu. Má přednáška se bude zabývat typologickými znaky barokní knižní vazby nas...

Výroba makety gotické řezané knižní vazby (studentská práce)

 • 22.06.2019 09:45
 • Přednáškový sál

Přednáška bude zaměřená na popis kroků výroby makety celousňové gotické knižní vazby s výzdobou provedenou řezáním do usně a puncováním. Bude představena příprava knižního bloku, šití, výroba a nasazení desek, pokrývání, opletení jádra kapitálku usňovým řemínkem a nasazení kovových částí (puklice, spony) na knihu. Nosná část prezentace bude věnována postupu zhotovení výzdoby knihy řezbou do usně a následným puncováním. Samotný výsledek, tedy hotová maketa knižní vazby, bude po přednášce k dispoz...

Historické techniky mramorování vazebních usní

 • 22.06.2019 10:30
 • Přednáškový sál

Mramorování usní pomocí mořidel se historicky datuje k přelomu 17. a 18. století. O používaných mořidlech je nespočet historických receptů. Ovšem o jednotlivé techniky samotné aplikace mořidla na useň se zajímá až literatura poměrně mladá a to z konce 19. století a spíše ze století 20. Názvy jednotlivých technik jsou buď původní, které se dohledali v literatuře ať už české nebo zahraniční, anebo jsou odvozeny od vzhledu či postupu. Většina z deseti uvedených technik, lze dohledat v knihovnách, k...

polední přestávka

 • 22.06.2019 11:30

obědy ve vlastní režii ...

Výroční schůze SČK

 • 22.06.2019 13:30
 • Přednáškový sál

Výroční schůze v sále ZČM je určena pro členy SČK. Organizace a rodiny mají při hlasování jeden hlas. Kromě pravidelného každoročního programu, který shrnuje činnost a hospodaření za uplynulé období a stanovuje cíle pro další rok, proběhnou letos volby tří členů kontrolní komise. Funkční období je tříleté a může kandidovat každý člen SČK. Kandidáti, kontaktujte prosím radu [1] . Program: Volba orgánů schůze Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření 2018 Zpráva kontrolní komise 2018 Plán činnosti 20...

Rychlé kožené vazby podle Keith A. Smith

 • 22.06.2019 15:00
 • Přednáškový sál

Tato kožená vazba je z hlediska šicího systému měkká vazba s viditelným šitím, která je doplněna o tuhé desky, na kterých lze provést jakékoliv zdobící techniky, na jaké jsme zvyklí. Na vazbu není potřeba žádného speciálního vybavení či nářadí a žádné lepidlo, čímž se rovněž vyhneme  tradičnímu čekání  na uschnutí pokryvu vazby. Polokožené vazby tím ale neztrácejí na svém půvabu a nádechu přepychové vazby. ...

Restaurování knihy se slonovinou

 • 22.06.2019 16:00
 • Přednáškový sál

Přednáška se zabývá historickým užíváním slonoviny, péčí o ni a doplňováním ztrát. V úvodu je krátce nastíněna terminologie. Především problematika překladu anglického slova "Ivory", která  je při rozlišení materiálu zásadní. Následuje vysvětlení úmluvy CITES a nedostatky v ochraně fosilií. Rozlišení jednotlivých příbuzných materiálů, které by potenciálně sloužily jako doplněk na poškozené knize. Na závěr, zkušenosti s restaurátorským zásahem. Bude představen způsob demontáže knižní desky, čiště...

Posezení s přáteli

 • 22.06.2019 18:00

*Rezervujte si místo pro společné posezení * ...