XXI. Seminář Společenstva českých knihařů

21.09.2017 15:0024.09.2017 12:00 (Europe/Prague)

Skalka, Česko

Registrace účastníků

 • 21.09.2017 15:00

Soutěž knižních vazeb v roce 1925

 • 21.09.2017 18:45

Přednáška a doprovodný text osvětluje historii jedné z prvních knihařských soutěží, která byla pořádána v roce 1925 v plzeňském muzeu. Doprovázena byla následnou výstavou moderní knižní vazby. Příklady vítězných prací jsou dochovány ve sbírce knihovny Západočeského muzea a budou dokumentovat tuto zajímavou historickou epizodu. ...

Pasparty s dutou fazetou

 • 22.09.2017 09:00

Praktická ukázka zhotovení pasparty s dutou fazetou, včetně úpravy pod sklo. Využití této pasparty u dalších knihařských výrobků jako jsou např. kazety, desky apod. ...

Konzervační knižní vazba

 • 22.09.2017 10:30

Knihy bez dochované vazby vyžadují komplexní restaurátorský přístup. V rámci domluvy s kurátorem sbírky se může objevit oprávněné přání či nutnost opatřit zrestaurovaný či pouze konzervovaný knižní blok novou vazbou. V takovém případě je nutné zohlednit a respektovat nejen dochované autentické znaky, ale také funkci, kterou má kniha v budoucnu plnit. V rámci těchto „převazeb“ je proto nutné řešit mnohdy protichůdné požadavky. Konzervační nebo také ochranná vazba je proto zpravidla souborem přeja...

Oběd

 • 22.09.2017 12:00

Autorská kniha jako kniha

 • 22.09.2017 13:00

Původní funkce knihy být nosičem literárního díla se promítá i do výtvarného aspektu autorské knihy. Přednáška srovnává vnímání literatury a výtvarného umění, pracuje s Carriónovou definicí knihy jako prostoru, na jejímž základě poukazuje na její potenciál v tvůrčím životě svého autora, a na konkrétu autorské knihy se zabývá rysy uměleckého díla jako takového. ...

Pouzdro na knihu

 • 23.09.2017 10:00

Téma ze základů knihařství s přesahem do výtvarné vazby a restaurování. Tělo pouzdra, pokryv povrchu, geometrie, materiály a pracovní triky s důrazem na jednoduchost, přesnost, čistotu bez materiálových přesahů a nerovností. Předvedení konstrukce a pokryvu sestavovaného zasouvacího pouzdra. ...

Tradiční tisk z dřevěných desek a čínská knižní vazba

 • 23.09.2017 11:30

Přednáška obsahuje praktickou ukázku tradičního čínského způsobu tisku. ukázky knižní vazby dálného východu, praktickou ukázku zhotovení jednoduché třepetavé vazby. Představeny budou nástroje a materiály používané pro čínský tisk a knižní vazbu. ...

Oběd

 • 23.09.2017 13:00

Historie a vývoj knižní vazby

 • 23.09.2017 14:15

Přednáška s projekcí provede posluchače vývojem knižní vazby v evropském prostoru. Vazba kodexového typu začíná koptskými vazbami a trvá dosud. Typologické znaky knižních vazeb (budou předvedeny na fyzických maketách knih z období renesance – baroko), vycházejí z funkční podstaty a společenské poptávky (uši, libri catenati, měkké pergamenové vazby). Poslední vývoj oddělil masovou produkci a ruční vazbu. ...

Užití písma na knižní vazbě

 • 23.09.2017 16:00

Výběr písma pro konkrétní titul. Příprava písma pro ruční sazbu. Příprava písma pro výrobu hořčíkového nebo mosazného štočku na počítači v grafickém programu. Konkrétní ukázky způsobů a možností ražby písma. ...