XXI. Seminář Společenstva českých knihařů

Autorská kniha jako kniha

Původní funkce knihy být nosičem literárního díla se promítá i do výtvarného aspektu autorské knihy.
Přednáška srovnává vnímání literatury a výtvarného umění, pracuje s Carriónovou definicí knihy jako prostoru, na jejímž základě poukazuje na její potenciál v tvůrčím životě svého autora, a na konkrétu autorské
knihy se zabývá rysy uměleckého díla jako takového.

Lucie Rohanová

Autorka pracuje v Archivu výtvarného umění, tři roky byla kurátorkou galerie autorské knihy Polička/Shelf, v níž měsíčně představovala jednu nebo více autorských knih jednoho autora. Zaměřovala se na výtvarníky, pro něž autorská kniha není primárním cílem, ale vybočením z jiné tvorby.

Praktické Informace

Datum
22.09.2017 13:00
Délka
1 hodina
Umístění