XXI. Seminář Společenstva českých knihařů

Konzervační knižní vazba

Knihy bez dochované vazby vyžadují komplexní restaurátorský přístup. V rámci domluvy s kurátorem sbírky se může objevit oprávněné přání či nutnost opatřit zrestaurovaný či pouze konzervovaný knižní blok novou vazbou. V takovém případě je nutné zohlednit a respektovat nejen dochované autentické znaky, ale také
funkci, kterou má kniha v budoucnu plnit. V rámci těchto „převazeb“ je proto nutné řešit mnohdy protichůdné
požadavky. Konzervační nebo také ochranná vazba je proto zpravidla souborem přejatých funkčních vazebných principů, jejichž výběr je tvořen tak, aby co nejlépe korespondoval s vázaným materiálem.

Karel Křenek

Praktické Informace

Datum
22.09.2017 10:30
Délka
1 hodina 30 minut
Umístění