XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

Barokní knižní vazba – struktura, typologie

Vývoj knižní vazby a typologie knihy je rozsáhlé téma, které je poměrně málo zpracované a má své specifické znaky pro každé jedno slohové období, barokní nevyjímaje. Jedná se o období od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. V tomto období se kniha mění a začíná se formovat struktura knihy, která je hojně užívána knihaři po celém světě doposud. Jedná se o nasazovanou vazbu na hlubokou drážku – tzv. francouzskou vazbu. Má přednáška se bude zabývat typologickými znaky barokní knižní vazby nasazované a zavěšované, různými pokryvovými materiály a jejich kombinacemi, výzdobou, knižním kováním a jinými zajímavostmi, které se na knihách v tomto období objevují.

Ivan Kopáčik

akademický pracovník Univerzity Pardubice na Fakultě restaurování v Litomyšli

Jsem absolventem střední a vyšší odborné školy se zaměřením na péči o papírové písemné památky. Moje další studium probíhalo na Univerzitě Pardubice, Fakultě restaurování, kde jsem ukončil bakalářské (2012), a obhájením diplomové práce magisterské studium v roku 2014. Následně jsem působil v Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů na pozici asistenta a od roku 2017 jsem vedoucím tohoto ateliéru. Mimo učení na fakultě samostatně restauruji papírové dokumenty a knihy, věnuji se tvorbě faksimílí děl písemné kultury a moderní knižní vazbě.

Praktické Informace

Datum
22.06.2019 09:00
Délka
30 minut
Umístění
Přednáškový sál