XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

Kaleidoskop krátkých příspěvků

Členové společenstva mohou být osloveni nebo mohou organizátorům příspěvek sami nabídnout. Časový limit je 20 minut.

Jiří Fogl: ŽLUTICKÝ KANCIONÁL

Krátký film o délce cca 20 minut pojednává stručně o vzniku originálu této vzácné knihy a současně seznamuje diváka s výrobou novodobé faksimile. Film ukazuje nejen pracovní prostředí knihařské dílny, ale i příkladnou vstřícnost a spolupráci jednotlivých institucí při realizaci jednotlivých postupů a detailů.
Faksimile knihy byla 23. června 2018 slavnostně  představena  veřejnosti. Při místní pouti byly v budově Muzea k vidění, tři provedení této knihy:
Originál kancionálu, z roku  1558, který zapůjčil PNP Praha – (od 1. 1. 2016 Národní  kulturní památka),  Maketa kancionálu zhotovená  Janem  Sobotou z Lokte a Faksimile kancionálu z dílny Jiřího Fogla ze Žamberka.
Součástí malé oslavy byl křest knihy Dalibora Nesnídala „JAK SE DĚLÁ KANCIONÁL“. Po ukončení oficiálního programu jsme byli pozváni do Ateliéru Dalibora Nesnídala na krátkou, ale o to hezčí a příjemnější návštěvu, kde jsme mohli obdivovat jeho tvůrčí činnosti.

Luboš Černý: Praktické rady pro ražbu a zdobení desek strojem

Luboš Černý uvede jednotlivé způsoby přenesení titulu či grafiky na knižní desku: ražbu folií nebo slepou, reliefní tisk, v hantýrce slepotisk, atd. a promluví o úskalích a užitečných postupech.

Martin Kružík: Lovuoo, Olovuo, o olovu - aneb hrajeme si s písmem

Martin provede posluchače několika užitečnými "vychytávkami" ze své knihařské praxe a možná pozve k experimentování. Záměrem prezentace je zbavit začátečníky strachu a pokročilým vyvrátit některé mýty s použitím ruční sazby (olovo na knihařskou ražbu). Popsán bude nákup, výběr, třídění, použití olova. Zmíní se i o okrajových aspektech, např. : náhrada akcentů, víceřádkový štítek, zlacení bez svěráku, apod.

Marek Staša: Podívejme se na knihaře.cz

Ukázka práce s novým webem, jeho možnosti pro čtenáře, autory a spolupracovníky.

Martin Kružík


Luboš Černý


Praktické Informace

Datum
20.06.2019 17:00
Délka
2 hodiny
Umístění
Přednáškový sál