XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

Materiál rozhoduje: Knihařské umění & Design vazeb

Co je podstatné pro "uměleckou vazbu" (design binding) v dnešním světě, který přetéká vizuálními vjemy a objekty? Jak může knižní vazba fungovat jako kreativní nástroj pro sdělování ideí a čí myšlenky chce vlastně sdělit? Sue v přednášce nastíní, jak poznání a průzkum vlastností materiálu může pomoci při tvorbě návrhu knižní vazby. Na příkladech z vlastní praxe pak poukáže na občas nejasný vztah mezi řemeslem a uměním, a jaké vzájemné přesahy jsou možné, pokud jde o vyjádření ideí.

Sue Doggett

Sue Doggett je výtvarnice zabývající se rukodělnou knižní vazbou. Mezi její kreativní zájmy patří design povrchu, šití jako kresba, úloha řemeslné praxe, paměť, historie... Vyučuje v Londýně grafický design na Camberwell College of Arts a knižní kulturu na City Literary Institute. Jako vystavující členka (fellow) Designer Bookbinders pracuje na veřejných a soukromých zakázkách, včetně Man Booker Prize for Fiction.

Práce zastoupeny ve sbírkách v Evropě a USA, jako např. Hyman Kreitman Research Library, Tate Britain; The Folger Library, Washington DC; Yale University Library, The Bodleian Library, Oxford; The Centre for Fine Print Research, Bristol; and Manchester Metropolitan Museum.

Řada výstav a ocenění, např. vítězka soutěže Bodleian Library ‘Redesigning the Medieval Book’, Weston Library, Oxford; lecture at North Bennet Street School, Boston USA; ‘COLLECT: mezinárodní veletrh současného užitého ’ Crafts Council, Saatchi Gallery, London; Cascais International Book Arts (CIBA), Portugal; InsideOUT: Designer Bookbinders at St. Bride Foundation, London and Houghton Library, Harvard, MA.

Praktické Informace

Datum
21.06.2019 16:00
Délka
1 hodina 30 minut
Umístění
Přednáškový sál