XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

Mé oblíbené knižní vazby

Stejně jako ve Francii, Belgii, Velké Británii či Čechách, tak i v Německu najdeme odlišné koncepce a přístupy v moderní designové vazbě. Na několika příkladech vazeb svých bývalých studentů z Kunsthochschule, Halle a několika svých knih se autorka pokusí vyložit svůj pohled.
Přednáška z oboru knižního designu s projekcí bude přednesena v němčině s tlumočením.

Mechthild Lobisch

Autorka, Prof. Mechthild Lobisch, žije v Německu,  nar. 1940 ve Slezsku. Vzdělána v řemeslném knihařství, dějiny umění studovala na Sorboně a knižní design a zdobení na École Estienne v Paříži. Magisterské studium ukončila diplomem na Folkwangschule für Gestaltung v Essenu, poté pracovala jako restaurátorka, knihařka, lektorka a překladatelka v Německu, Švýcarsku, Itálii a Francii. Po ukončení postgraduálního studia na École de la Cambre v Bruselu se v roce 1977 stává samostatnou výtvarnicí. Mezi léty 1996-2006 vyučuje knihařství v Mnichově a na fakultě umění na Burg Giebichenstein Kunsthochschule v Halle. Věnuje se výzkumu a publikaci nad tématem designové knižní vazby.

Praktické Informace

Datum
21.06.2019 11:30
Délka
45 minut
Umístění
Přednáškový sál