XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

Restaurování knihy se slonovinou

Přednáška se zabývá historickým užíváním slonoviny, péčí o ni a doplňováním ztrát. V úvodu je krátce nastíněna terminologie. Především problematika překladu anglického slova "Ivory", která  je při rozlišení materiálu zásadní. Následuje vysvětlení úmluvy CITES a nedostatky v ochraně fosilií. Rozlišení jednotlivých příbuzných materiálů, které by potenciálně sloužily jako doplněk na poškozené knize. Na závěr, zkušenosti s restaurátorským zásahem. Bude představen způsob demontáže knižní desky, čištění a následné rovnání slonovinové destičky. Také bude představen úvod do hledání syntetického doplňku, který by měl splňovat jednoduchou reprodukovatelnost i s minimem specializovaného vybavení.

Michaela Čermáková

Maturitní vzdělání jsem získala na Střední průmyslové škole grafické v Praze v oboru restaurování a konzervování. Ve studiu jsem pokračovala získáním bakalářského titulu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli v oboru restaurování knih. Poté jsem v roce 2018 působila v Národní knihovně v Praze na oddělení Preventivní konzervace v rámci projekt NAKI II, kde má spolupráce i nadále pokračuje.

Praktické Informace

Datum
22.06.2019 16:00
Délka
1 hodina
Umístění
Přednáškový sál