XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

20.06.2019 12:0023.06.2019 10:00 (Europe/Prague)

Plzeň, Česko

Výroční schůze SČK

  • 22.06.2019 13:30
  • Přednáškový sál

Výroční schůze v sále ZČM je určena pro členy SČK. Organizace a rodiny mají při hlasování jeden hlas. Kromě pravidelného každoročního programu, který shrnuje činnost a hospodaření za uplynulé období a stanovuje cíle pro další rok, proběhnou letos volby tří členů kontrolní komise. Funkční období je tříleté a může kandidovat každý člen SČK. Kandidáti, kontaktujte prosím radu [1] . Program: Volba orgánů schůze Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření 2018 Zpráva kontrolní komise 2018 Plán činnosti 20...