XXIII. seminář Společenstva českých knihařů

Výroční schůze SČK

Výroční schůze v sále ZČM je určena pro členy SČK. Organizace a rodiny mají při hlasování jeden hlas. Kromě pravidelného každoročního programu, který shrnuje činnost a hospodaření za uplynulé období a stanovuje cíle pro další rok, proběhnou letos volby tří členů kontrolní komise. Funkční období je tříleté a může kandidovat každý člen SČK.

Kandidáti, kontaktujte prosím radu.

Program:

  1. Volba orgánů schůze

  2. Zpráva o činnosti

  3. Zpráva o hospodaření 2018

  4. Zpráva kontrolní komise 2018

  5. Plán činnosti 2020

  6. Noví členové

  7. Volba kontrolní komise 2019-2021

  8. Úprava ceny semináře pro delegáty firem

  9. Diskuse

Prosíme o dochvilnost.
Praktické Informace

Datum
22.06.2019 13:30
Délka
1 hodina 30 minut
Umístění
Přednáškový sál